Większa Wiedza – Lepsza Przyszłość

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
530 293,50 PLN
Wartość dofinansowania:
450 749,48 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-9-1
Realizacja do:
2011-8-31
Opis projektu


Celem projektu było unowocześnienie pracowni chemicznej i instrumentarium geodezyjnego oraz opracowanie 6 nowatorskich programów nauczania w celu przeszkolenia ponad 300 uczniów.

W projekcie uczestniczyła młodzież w wieku 16-19 lat kształcąca się w zawodach: technik geodeta, technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska, technik drogownictwa, technik logistyk. Zajęcia poza nauką przedmiotową obejmowały również przygotowywanie osobistego portfolio planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację i wystąpienia publiczne z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Ważnym elementem projektu były zajęcia warsztatowe i seminaryjne w Instytucie Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, uczestnictwo w Konferencji Studenckich Kół Naukowych, przeprowadzanie badań gazów energetycznych i węgla metodą chromatograficzną w Laboratorium Badań Gazów Huty im. T. Sendzimira i inne zajęcia o charakterze pozalekcyjnym i pozaprogramowym. Warsztaty praktyczne pozwoliły uczestnikom na: zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami pozyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych, rozpoznawanie rodzajów instalacji i urządzeń wykorzystujących różne rodzaje energii odnawialnej, nabycie umiejętności projektowania prostych instalacji, poznawanie sposobów magazynowania i oszczędzania energii.

W ramach projektu dofinansowane zostały wyjazdy do elektrowni wiatrowych do Pucka i Swarzewa czy doświadczalnego zakładu geotermalnego do Bańskiej-Białego Dunajca.