Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
373 216,71 PLN
Wartość dofinansowania:
317 234,20 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2014-6-16
Realizacja do:
2015-10-30
Miejsce realizacji:
Monte Cassino 31, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Celem głównym projektu jest polepszenie standardów nauczania zawodowego, umożliwiające lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego ZSŁ.

Przedmiotem projektu jest modernizacja sal ogólno-przedmiotowych w Zespole Szkół Łączności w Krakowie oraz zakup wyposażenia dydaktycznego celem stworzenia dwóch nowoczesnych pracowni o łącznej powierzchni 107 m2 służących do praktycznej nauki zawodu:
- pracowni teleinformatycznej
- pracowni sieciowych systemów operacyjnych
Łącznie zostanie zakupionych 526 elementów wyposażenia dydaktycznego. Prace modernizacyjne polegają na dostosowaniu zwykłych klas do wprowadzenia wysokospecjalistycznego wyposażenia dydaktycznego oraz poprawie komfortu uczenia (wymiana podłóg, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont ścian).