Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
778 992,22 PLN
Wartość dofinansowania:
662 143,39 PLN
Jednostka Realizująca:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2014-7-1
Realizacja do:
2015-9-30
Miejsce realizacji:
Krupnicza 42a, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury CKP. W wyniku jego realizacji zmodernizowane i doposażone zostały 3 pracownie: mechatroniki, odnawialnych źródeł energii – montaż oraz odnawialnych źródeł energii - laboratorium. Stworzona zostanie realna baza dydaktyczna umożliwiająca kształcenie w zawodach: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej", „Technik mechatronik".

Główne cele projektu to:

- wzrost jakości usług oferowanych przez CKP,

- ujednolicenie systemu kształcenia zawodowego w ramach sieci współpracy CKP ze szkołami zawodowymi,

- lepsze przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zawodu,

- rozwój kadr dydaktycznych,

- dostosowanie struktury kształcenia do realiów nowoczesnej gospodarki.