Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
6 510 800,00 PLN
Wartość dofinansowania:
6 510 800,00 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Edukacji UMK i Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-8-18
Realizacja do:
2011-8-17
Opis projektu

W ramach projektu zorganizowane zostały koła naukowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, które umożliwiły najzdolniejszym uczniom krakowskich gimnazjów i liceów rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Program zajęć tematycznych realizowany był głównie w formie e-learningu wzbogaconego konsultacjami z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami naukowymi wyższych uczelni. Organizowane były także wyjazdowe sesje naukowe. Uczniowie biorący udział w projekcie mieli szansę zapoznać się z interesującymi ich zagadnieniami w ciekawej i nowoczesnej formie, przy wykorzystaniu edukacyjnych programów komputerowych, narzędzi internetowych oraz sprzętu komputerowego zakupionego na potrzeby realizacji zajęć.
Planowany jest także program wakacyjny: 2 wyjazdy w formie obozów naukowych dla uczniów. W wyjazdach wzięło udział 100 uczniów, miały one charakter nagrody dla najlepszych.


Działaniami w ramach projektu objętych zostało 1 800 uczniów krakowskich gimnazjów i liceów. Zyskalioni możliwość pełnego rozwoju swoich zdolności, dzięki dostosowaniu poziomu i zakresu oferowanych im zajęć do indywidualnych możliwości każdego z nich. Udział w projekcie pozwolił uczniom przekonać się, że przedmioty z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych mogą być interesujące i praktyczne, a ich nauka nawet na najwyższym akademickim poziomie, choć niełatwa, może być pasjonująca.