Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zawsze rodzina Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Zeroemisyjny Kraków Horyzont 2020 2014-2020 zrealizowany
Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie (MONITAIR) Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Złota rączka na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zwiększenie dostępnosci edukacji przedszkolnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany