Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie (MONITAIR)

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
3 685 671 PLN
Wartość dofinansowania:
3 132 820 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Kształtowania Środowiska

 

Partner: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

Okres programowy:
2009-2014
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2014-3-
Realizacja do:
2016-4-
Opis projektu

Celem projektu było stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych służących poprawie jakości powietrza w Krakowie, stanowiących bazę danych do podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego.

 

Rezultatem projektu jest dostarczenie nowoczesnej bazy informacji przestrzennych, uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dzięki utrzymaniu i ciągłości funkcjonowania zintegrowanego systemu danych przestrzennych będzie można w przyszłości weryfikować skuteczność i prawidłowość podejmowanych działań. Stworzony system uzupełni funkcjonującą w UMK bazę danych przestrzennych i będzie stale wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji. Pozyskane dane będą udostępniane poprzez Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz inne serwisy internetowe przyczyniając się do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego, kształtowania świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska oraz postaw proekologicznych.

Strona projektu: Centrum Edukacji Ekologicznej EKOCENTRUM