Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

UEOK - Szczegóły

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie (MONITAIR)

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 3 441 562 PLN
Wartość dofinansowania: 2 925 328 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Kształtowania Środowiska

 

Partner: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

Okres programowy: 2009-2014
Temat: Ochrona środowiska,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2014-3-1
Realizacja do: 2016-11-30

Opis projektu

Celem projektu było stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych służących poprawie jakości powietrza w Krakowie, stanowiących bazę danych do podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego.

 

Rezultatem projektu jest dostarczenie nowoczesnej bazy informacji przestrzennych, uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dzięki utrzymaniu i ciągłości funkcjonowania zintegrowanego systemu danych przestrzennych będzie można w przyszłości weryfikować skuteczność i prawidłowość podejmowanych działań. Stworzony system uzupełni funkcjonującą w UMK bazę danych przestrzennych i będzie stale wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji. Pozyskane dane będą udostępniane poprzez Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz inne serwisy internetowe przyczyniając się do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego, kształtowania świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska oraz postaw proekologicznych.

 

Projekt realizowany był w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1238/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”, z późniejszymi zmianami. Link do Zarządzeń