Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CARAVEL – „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności” 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CATALIST – Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CHALLENGE: Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Krakowska Karta Miejska – integracja usług metropolitarnych – rozwiązanie modułowe – etap I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
MEDIATE 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
PARK4SUMP Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
PUSH & PULL Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa warunków podróży komunikacją zbiorową poprzez przebudowę infrastruktury torowej oraz budowę terminala autobusowego w rejonie ul. Wielickiej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa ciągu tramwajowo–autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka – Brożka Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Przebudowa ciągu ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem tramwajowym Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Klasztornej I etap odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Żaglowej Program Phare 2004-2006 zrealizowany