Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Krakowska Karta Miejska – integracja usług metropolitarnych – rozwiązanie modułowe – etap I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
MEDIATE 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
PUSH & PULL Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa warunków podróży komunikacją zbiorową poprzez przebudowę infrastruktury torowej oraz budowę terminala autobusowego w rejonie ul. Wielickiej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa ciągu tramwajowo–autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka – Brożka Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Przebudowa ciągu ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem tramwajowym Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa ul. Klasztornej I etap odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Żaglowej Program Phare 2004-2006 zrealizowany
Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa ulicy Bieżanowskiej w Krakowie – etap I Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa węzła rozjazdów Dietla-Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach: ul. Sebastiana - ul. Blich oraz węzeł Poczta Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji