Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
SPUTNIC - Strategies for Public Transport in Cities 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
STARS – Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie 2014-2020 w trakcie realizacji
TRANSPORT LEARNING - Empowerment of practitioners to achieve energy savings in urban transport Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
VeloCitta Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Via Regia Plus – Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
Zakup ekologicznego taboru autobusowego o zmniejszonej emisyjności Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany