Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Przebudowa ul. Klasztornej I etap odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Żaglowej Program Phare 2004-2006 zrealizowany
Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa ulicy Bieżanowskiej w Krakowie – etap I Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa węzła rozjazdów Dietla-Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach: ul. Sebastiana - ul. Blich oraz węzeł Poczta Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
SPUTNIC - Strategies for Public Transport in Cities 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
STARS – Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie 2014-2020 w trakcie realizacji
TRANSPORT LEARNING - Empowerment of practitioners to achieve energy savings in urban transport Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
VeloCitta Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany