MEDIATE

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
Wartość dofinansowania:
zwracany był koszt udziału w spotkaniu jednej osoby - do 800 EUR
Jednostka Realizująca:

Urząd Miasta Krakowa

Partnerzy Projektu:

•SINTEF (koordynator)
•AGE
•Imob
•Polis
•Timenco
•TIS.pt
•Transport for London
•TTR

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-12-1
Realizacja do:
2010-11-30
Opis projektu

Projekt MEDIATE, zajmował się kwestiami dostępności transportu publicznego, szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Miasta (lub operatorzy transportu) miały zapewnić wkład do opracowania:

- zestawu wskaźników ,

- narzędzia do oceny własnego systemu transportu,

- portalu internetowego oraz przewodnika dobrych praktyk.

Urząd Miasta Krakowa był członkiem grupy roboczej, która spotkała się 4 razy:

  • marzec 2009 - Bruksela,
  • wrzesień 2009 - Norymberga,
  • marzec 2010 - Barcelona,
  • listopad 2010 - Londyn.

Więcej informacji o projekcie MEDIATE oraz opracowane w ramach projektu dokumenty znajdziesz na stronie: www.mediate-project.eu .