Poprawa warunków podróży komunikacją zbiorową poprzez przebudowę infrastruktury torowej oraz budowę terminala autobusowego w rejonie ul. Wielickiej

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
19 905 468,18 PLN
Wartość dofinansowania:
2 407 957,00 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2009-12-23
Realizacja do:
2014-4-30
Opis projektu

Zakres projektu obejmował budowę terminalu autobusowego w rejonie ul. Wielickiej i ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie wraz z modernizacją infrastruktury torowej od okolic Cmentarza Podgórskiego - ulicą Wielicką – ulicą Limanowskiego do węzła na ul. Na Zjeździe w Krakowie.
Budowa terminala autobusowego obejmowała plac manewrowo-przesiadkowy; parking postojowy, parterowy budynek terminala mieszczącego funkcje pomocnicze i techniczne, wiatę nad peronami autobusowymi dla wsiadających, zjazd drogowy oraz roboty dodatkowe, uzupełniające i wykończeniowe.
W zakresie prac modernizacyjnych infrastruktury torowej zrealizowano odcinek torowiska tramwajowego przy ul. Wielickiej w rejonie Cmentarza Podgórskiego, odcinek w ciągu ulicy Limanowskiego i ulicy Wielickiej od węzła rozjazdów w ulicy Na Zjeździe do Cmentarza Podgórskiego w Krakowie. Łącznie zmodernizowano torowisko w wymiarze 1786,40 metrów pojedynczego toru.