Projekty rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
WSPORNIK - Punkt Wsparcia Opiekunów Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
XXXIV Festiwal Muzyka w Starym Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zachodnia obwodnica Zielonek Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zagospodarowanie Zalewu Nowohuckiego w Krakowie Program Phare 2004-2006 zrealizowany
Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zakup ekologicznego taboru autobusowego o zmniejszonej emisyjności Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Zawsze rodzina Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zeroemisyjny Kraków Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie (MONITAIR) Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany