Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Utworzenie Parku Reduta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
VeloCitta Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Via Regia Plus – Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2007-2013 zrealizowany
Vitalcities Program URBACT 2014-2020 zrealizowany
W sile wieku Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
W sile wieku 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych GMK Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wielka Parada Smoków-Mity i Legendy Europy Kultura 2000 2004-2006 zrealizowany
Większa Wiedza – Lepsza Przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
WiP – Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
WSPORNIK - Punkt Wsparcia Opiekunów Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 zrealizowany
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 2014-2020 w trakcie realizacji
XXXIV Festiwal Muzyka w Starym Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zachodnia obwodnica Zielonek Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji