Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Projekt: Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
ReNewTown-New post-socialist city: Competitive and Attractive Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
SECOND CHANCE - From Industrial Use to Creative Impulse Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food Program Europa Centralna Projekt Slow Food 2014-2020 w trakcie realizacji
Teatr Ludowy – modernizacja Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wielka Parada Smoków-Mity i Legendy Europy Kultura 2000 2004-2006 zrealizowany
XXXIV Festiwal Muzyka w Starym Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego DOTACJE NA INNOWACJE Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowany