Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
7 786 273,20 PLN
Wartość dofinansowania:
3 965 074,66 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Kultura,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2015-7-17
Realizacja do:
2018-7-31
Opis projektu

Przedmiotem projektu są:

- prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające przed zniszczeniem oraz roboty budowlane w obiekcie zabytkowym, który jest obecnie w złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych prac remontowych, które pozwolą uchronić obiekt przed degradacją (z uwagi na stan techniczny obiekt jest od dłuższego czasu nieużytkowany)

- prace związane z eksponowaniem w nowy sposób wartości zabytku, tj. kompleksowe zagospodarowanie otoczenia obiektu z elementami małej infrastruktury, oświetlenie, prowadzone będą też działania promocyjne i informacyjne o zabytkowym obiekcie (w tym umieszczenie informacji o obiekcie w ramach systemu MSIT), przygotowanie aranżacji wystawy stałej i wnętrz wraz z zakupem wyposażenia wystawy oraz wnętrz, związane z uruchomieniem w zabytku działalności kulturalnej.

W projekcie rozwinięte zostaną nowe funkcje kulturalne obiektu – powstanie w nim Muzeum Podgórza (jako oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) prezentujące wartość historyczną zabytku i miejsca w jakim się znajduje, tj. Podgórza, wpływając na rozwój oferty kulturalnej Krakowa, ale też mieszkańców, którzy współuczestniczyć będą w tworzeniu Muzeum.