Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
6 699 026,92 PLN
Wartość dofinansowania:
3 122 891,89 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Budynków Komunalnych

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Kultura, Turystyka,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2014-9-16
Realizacja do:
2019-7-31
Opis projektu

Projekt zakłada kompleksową renowację i konserwację zabytku oraz rekonstrukcję zniszczonych elementów ślusarki, zgodnie ze wskazaniami autorytetów naukowych. Projekt spełni zakładane cele – zachowanie przed zniszczeniem jednego z fortów pancernych Twierdzy Kraków, typowego przykładu dostosowania założeń teoretycznych do warunków terenowych w przypadku architektury militarnej XIX wieku. Projekt zapewni także użytkownika dla Fortu Łapianka - Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Muzeum zapewni zgodną z wymogami konserwatorskimi eksploatację zrewitalizowanego obiektu. Zapewniona będzie właściwa opieka, co zapobiegnie ponownej dewastacji i pozwoli na udostępnianie obiektu dla zwiedzających. Dodatkową wartością będzie możliwość prezentacji zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa