Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków w wybranych miastach Europy

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 687 000,00 PLN
Wartość dofinansowania:
1 040 250,00 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Kultura, Turystyka,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2010-1-1
Realizacja do:
2010-12-31
Opis projektu

W ramach projektu zostały przygotowane multimedialne prezentacje krakowskich muzeów i szlaków muzealnych w 10 miastach Europy m.in. w Paryżu, Londynie, Berlinie i Bratysławie. W obszar działań promocyjnych weszły również: kampania medialna w prasie i internecie oraz konferencja, w której udział wzięli osoby działające na rzecz rozwoju turystyki i kultury. Stworzenie tak szerokiego źródła informacji o walorach Szlaków Muzealnych Krakowa dla firm świadczących usługi turystyczne i kształtujących trendy w turystyce światowej, ma na celu dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców,w tym zagranicznych, przy nacisku na rozwój turystyki biznesowej.

W ramach projektu zatwierdzono następujące Szlaki Muzealne: Życie dawniej, Hity Krakowskich Muzeów, Sztuka Młodej Polski, Szlak Kultury Żydowskiej, Szlak Nauki i Techniki oraz Zamki w Małopolsce.

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jednak, że działania związane z promocją turystyczną obiektów muzealnych dobiegną końca. Zakłada się ich kontynuację poprzez organizację corocznego forum muzeów europejskich.