Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 19 258 827,88 PLN
Wartość dofinansowania: 6 519 593,98 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Budynków Komunalnych 

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Kultura,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2014-3-30
Realizacja do: 2022-2-19

Opis projektu

Projekt obejmuje udostępnienie i wyeksponowanie jednego z najcenniejszych obiektów fortecznych dawnej Twierdzy Kraków, poprzez rewitalizację budynków Fortu nr 52, wprowadzenie na jego teren utwardzonych ścieżek pieszych zlokalizowanie elementów małej architektury (oświetlenia, tablic informacyjnych) czy wyeksponowanie bryły fortu z projektowanych punktów widokowych. Udostępnienie i wyeksponowanie oznacza również podniesienie standardów turystyki poprzez poprawę bezpieczeństwa zwiedzających, ułatwienie dostępności obiektu (zarówno dla turystów, jak i dla mieszańców okolicznych osiedli) oraz podniesienie jakości oferty dydaktycznej fragmentu dawnej Twierdzy Kraków. Nadrzędną wytyczną projektu było stworzenie nowoczesnego ośrodka kultury zapewniającego szeroki wachlarz działań kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ograniczonych do niezbędnego minimum ingerencjach zarówno w substancję, jak i w formę zabytkowego obiektu.