Projekt: Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 185 989,63 PLN
Wartość dofinansowania:
889 492,22 PLN
Jednostka Realizująca:

Biuro Marketingu Turystycznego Miasta UMK
(obecnie Wydział Informacji, Turystyki  i Promocji Miasta)

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Kultura, Turystyka,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-11-23
Realizacja do:
2010-10-29
Miejsce realizacji:
Stare Miasto, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

W dwunastu miejscach w centrum Krakowa stanęły makiety dotykowe będące częścią nowej atrakcji turystycznej Krakowa pod nazwą Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty.

Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty to projekt zrealizowany przez Urząd Miasta Krakowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie atrakcyjnej trasy turystycznej dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz niepełnosprawnych ruchowo. Trasa pozwoli turystom niepełnosprawnym poznać najpiękniejsze zabytki miasta, będzie również znakomitą lekcją historii dla dzieci i młodzieży.

Pierwszą makietą na trasie jest makieta Barbakanu z fragmentami murów obronnych miasta usytuowana przy murach po stronie Barbakanu, następną ustawiono w okolicach Bramy Floriańskiej od strony Starego Miasta (obrazuje cały obszar Starego Miasta z zaznaczeniem przebiegu Drogi Królewskiej i najważniejszych na niej zabytków). Kolejna to płaskorzeźba twarzy Jana Matejki umieszczona na jego domu przy ul. Floriańskiej. Czwarta przedstawia Bazylikę Mariacką i stanęła na pl. Mariackim. Piąta usytuowana jest po prawej stronie wejścia do Wieży Ratuszowej (przedstawia Ratusz według stanu z końca XVIII w.)

Kolejne makiety na trasie to makieta przedstawiająca Sukiennice - stan obecny (pod arkadami naprzeciwko Bazyliki Mariackiej); zespół klasztorny oo. franciszkanów (przy wejściu do bazyliki od strony placu pod „oknem papieskim"); witraż „Bóg Ojciec - Stań się!" Stanisława Wyspiańskiego (w Pawilonie Wyspiańskiego); kościoły św. Andrzeja i św.św. Piotra i Pawła - stan obecny (przy ul. Grodzkiej przed ogrodzeniem kościoła św.św. Piotra i Pawła); wyobrażenie okna romańskiego (makieta na murze okalającym kościół św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej); pałac bp. Erazma Ciołka - stan z pocz. XVII w. (w sieni pałacu przy ul. Kanoniczej); Wzgórze Wawelskie - stan obecny (makieta na dziedzińcu w okolicach Centrum Informacji Turystycznej).

Autorem projektów prac i wykonawcą rzeźb wyłonionym w drodze konkursu jest krakowski artysta Karol Badyna. Rzeźby wykonano z brązu i ustawiono na postumentach z czarnego granitu. Towarzyszą im opisy zabytków wykonane alfabetem łacińskim (w wersji polskiej i angielskiej) oraz w alfabecie Brajla (w wersjach polskiej i angielskiej). Postumenty zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo podjazd na wózkach.

Instrukcja obsługi aplikacji Ariadna dla Drogi Królewskiej

Pobieranie aplikacji

 1. Aplikację można zainstalować samodzielnie na swoim telefonie komórkowym pobierając pliki instalacyjne 30.jar oraz 30.jad. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kazdy z linków, wybrać "Zapisz jako" i wskazać na swoim komputerze miejsce ich zapisu. Następnie należy przesłać przy pomocy kabla lub Bluetooth-a zapisane pliki na swój telefon komórkowy. Zostana one tam automatycznie zainstalowane.
 2. Aby skorzystać z pomocy przy instalacji należy udać się do punktu informacji turystycznej przy ul. Szpitalnej 25. Przeszkolony personel umożliwi bezpłatne pobranie przy pomocy Bluetooth plików z aplikacją.
 3. Pobrana aplikacja nie zawiera opisów dźwiękowych, które należy pobrać oddzielnie.
 4. Do pobrania komunikatów dźwiękowych potrzebne jest około 5 MB wolnego miejsca w telefonie. Jeśli w telefonie nie ma wystarczającej ilości miejsca, należy skasować zdjęcia, filmy lub inne pliki.
 5. Aby automatycznie pobrać komunikaty dźwiękowe należy udać się do punktu informacji turystycznej przy ul. Szpitalnej 25 w Krakowie. W telefonie powinna być uruchomiona aplikacja „Ariadna Droga Królewska" oraz włączony Bluetooth.
 6. Aby pobrać komunikaty za pośrednictwem Internetu, należy po uruchomieniu aplikacji „Ariadna Droga Królewska" wprowadzić kod #9 (krzyżyk i dziewięć). Koszt połączenia z Internetem określony jest przez operatora danej sieci. Jeśli telefon posiada moduł Wi-Fi, i jest w zasięgu sieci, do której ma dostęp, pobieranie komunikatów zostanie zrealizowane bez ponoszenia kosztów transmisji.

Korzystanie z aplikacji

 1. Po zainstalowaniu aplikacji oraz pobraniu komunikatów dźwiękowych w sposób opisany wyżej aplikacja sprawdza, czy telefon użytkownika wyposażony jest we wbudowany moduł GPS oraz w moduł Bluetooth.
 2. Jeśli moduł Bluetooth jest włączony, telefon umożliwia aplikacji dostęp do niego po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Moduł Bluetooth będzie używany w celu wspomagania określeniu położenia przy aktywacji komunikatów dźwiękowych w pobliżu poszczególnych makiet rozmieszczonych na Drodze Królewskiej.
 3. Wciśnięcie na klawiaturze telefonu klawisza „gwiazdka" powoduje odtworzenie skróconej wersji instrukcji obsługi aplikacji.
 4. Makiety na trasie Drogi Królewskiej ponumerowane są od 1 do 12. Po wprowadzeniu numeru makiety odtwarzany jest odpowiedni opis oraz instrukcja jak dojść do następnej makiety na trasie.
 5. Odtworzenie komunikatu po wprowadzeniu numeru następuje z dwusekundowym opóźnieniem.
 6. Po wprowadzeniu innego numeru niż numery od 1 do 12 następuje odtworzenie komunikatu o wprowadzeniu błędnego kodu.
 7. Odtworzenie komunikatów dźwiękowych następuje z wykorzystaniem wbudowanego modułu GPS lub dodatkowo przy pomocy modułu Bluetooth.
 8. Jeśli nie jest możliwe nawiązanie przez aplikację połączenia z modułem Bluetooth w telefonie komórkowym, odtwarzany jest komunikat o błędzie.
 9. Po nieudanym nawiązaniu połączenia z modułem Bluetooth lub wbudowanym modułem GPS odtwarzany jest komunikat informujący o niemożności nawiązania połączenia. Komunikat ten może wystąpić również w sytuacji, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie przez aplikację z usług geolokalizacyjnych w telefonie użytkownika.
 10. Aktywacja komunikatu dźwiękowego sygnalizowana jest poprzez wibrację telefonu. W przypadku, gdy nie jest możliwe użycie wbudowanego modułu GPS ani modułu Bluetooth korzystanie z aplikacji jest nadal możliwe poprzez wprowadzanie przez Użytkownika numerów kolejnych makiet za pomocą klawiatury telefonu.
 11. Wykorzystanie przez aplikację modułu Bluetooth i GPS do określania pozycji przyspiesza zużycie baterii. Możliwe jest wyłączenie korzystania z modułu Bluetooth przez wprowadzenie kodu #7. Aby wyłączyć korzystanie z modułu GPS należy wprowadzić kod #5. Po wyłączeniu modułu Bluetooth oraz modułu GPS odsłuchiwanie komunikatów z opisami makiet możliwe jest jedynie poprzez wprowadzenie z klawiatury telefonu numeru makiety.
 12. Jeśli telefon posiada klawisze „w górę", „w dół", „w lewo" i „w prawo" można skorzystać z dodatkowych funkcjonalności opisanych niżej.
 13. Aby ponownie odsłuchać opis przejścia do kolejnej makiety należy wcisnąć klawisz „w lewo". Aby ponownie odsłuchać komunikatu z opisem makiety należy wprowadzić jej numer.
 14. Aby wstrzymać odtwarzanie komunikatu należy wcisnąć klawisz „w prawo".
 15. Aby wznowić odtwarzanie komunikatu należy ponownie wcisnąć klawisz „w prawo".
 16. Aby zwiększyć głośność odtwarzanych komunikatów należy wcisnąć klawisz „w górę".
 17. Aby zmniejszyć głośność odtwarzanych komunikatów należy wcisnąć klawisz „w dół".

Wymagania techniczne

Aplikacja powinna bez przeszkód pracować na wszystkich telefonach komórkowych wyposażonych w Javę wyprodukowanych w ostatnich latach. Szczegółowe wymagania techniczne wymienione zostały niżej:
· Obsługa Java (J2ME, CLDC-1.1, MIDP-2.0) · Obsługa Media API ze wsparciem plików w formacie AMR · Około 5MB wolnej przestrzeni na wgranie aplikacji i opisów dźwiękowych · Opcjonalnie wbudowany odbiornik Bluetooth z JSR-82 · Opcjonalnie wbudowany moduł GPS z JSR-179.