Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
TRANSPORT LEARNING - Empowerment of practitioners to achieve energy savings in urban transport Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Teatr Ludowy – modernizacja Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
URB-INCLUSION Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
URBANITAS – rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Program URBACT 2004-2006 zrealizowany
USER - Changes and conflicts in using public spaces Program URBACT 2007-2013 zrealizowany
USG – Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Urban Green Belts Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji
Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
VeloCitta Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji