Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Projekt: Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa ciągu tramwajowo–autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka – Brożka Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Przebudowa ciągu ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem tramwajowym Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 zrealizowany
Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Przebudowa ul. Klasztornej I etap odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Żaglowej Program Phare 2004-2006 zrealizowany
Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa ulicy Bieżanowskiej w Krakowie – etap I Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa węzła rozjazdów Dietla-Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach: ul. Sebastiana - ul. Blich oraz węzeł Poczta Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany