Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Spotkajmy się na podwórku - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
System ciepłowniczy miasta Krakowa Fundusz Spójności 2004-2006 zrealizowany
Szlak Lasów Miejskich Krakowa - ochrona najcenniejszych biocenoz przed nadmierną presją turystów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego DOTACJE NA INNOWACJE Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowany
Teatr Ludowy – modernizacja Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 zrealizowany
Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany