Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
ATELIER - AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CLEARING HOUSE – Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Dynaxibility4CE - Capacities for dynamic and flexible planning for low-carbon mobility trends and policies in Central Europe Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 w trakcie realizacji
EKO-TEAM Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Handshake - Enabling the transferability of cycling innovations and assessment of its implications Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Intherwaste Interreg Europa 2014-2020 w trakcie realizacji
Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
LIFE - People-Driven: Adapting Cities for Tomorrow Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
LIFE Urbangreen Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 w trakcie realizacji
Małpolska - cel podróży Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
PARK4SUMP - strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Projekt zintegrowany LIFE pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
RESHeat - Renawable energy system for residential building heating and electricity production Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rodzicu nie jesteś sam! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji