Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS 2014-2020 w trakcie realizacji
ATELIER - AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CLEARING HOUSE – Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Dynaxibility4CE - Capacities for dynamic and flexible planning for low-carbon mobility trends and policies in Central Europe Interreg Central Europe (Program dla Europy Środkowej) 2014-2020 w trakcie realizacji
EKO-TEAM Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Handshake - Enabling the transferability of cycling innovations and assessment of its implications Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Intherwaste Interreg Europa 2014-2020 w trakcie realizacji
Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
LIFE Urbangreen Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji