Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
RU:RBAN - Resilient Urban Agriculture Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
Tourism Friendly Cities Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
W sile wieku 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
Zeroemisyjny Kraków Horyzont 2020 2014-2020 w trakcie realizacji