URB-INCLUSION

Programy
Informacje o projekcie
Logo projektu:
logo
Wartość:
254 870 PLN
Wartość dofinansowania:
38 230 PLN
Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Rewitalizacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-10-10
Realizacja do:
2019-6-2
Opis projektu

Projekt URB-INCLUSION jest kontynuacją, realizowanego w latach 2013-2015 projektu USER.

Tak jak we wszystkich projektach finansowanych z programu Urbact istnieją dwa poziomy realizacji:

Na szczeblu międzynarodowym (partnerskim):

Projekt realizowany w partnerstwie międzynarodowym z Barceloną, Kopenhaga, Trikkalą, Lyonem, Neapolem, Turynem, Timisoarą i Glasgow. Każdy z partnerów wybiera obszar problemowy i wdraża na nim projekt pilotażowy. Poprzez wspólną analizę przypadków, metodą wynajdywania dobrych i złych praktyk wspólnie dochodzi sie do stworzenia uniwersalnej metody pracy z interesariuszami lokalnymi. Działania polegać będą na spotkaniach bezpośrednich (seminaria międzynarodowe, wizyty studyjne, konferencje), a także na uzgodnieniach telefonicznych i mailowych oraz telekonferencjach z partnerami oraz ekspertami tematycznymi. Tematem wiodącym będą sprawy ubóstwa miejskiego oraz włączania społecznego i walki z wykluczeniami. bardzo ważnym tematem jest też integracja mieszkańców.

Na szczeblu lokalnym (w Krakowie):

Projekt URB-INCLUSION ma stanowić kontynuację projektu USER realizowanego w latach 2013-2015. Ma polegać na wdrożeniu pewnych działań (głównie dotyczących spraw społecznych i wykluczenia społecznego), które zostały wypracowane w ramach projektu USER i zawarte w Lokalnym Planie Działania dla obszaru blokowiska Azory. Organizowane będą cykliczne spotkania poprzez powtórne powołanie Lokalnej Grupy Urbact (grupa powołana z osób bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanych problematyką obszaru: przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorcy działający lokalnie, radni dzielnicy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz urzędów w tym UMK, MOPS, MOWIS, ZBK).

 

W kwietniu 2017r. zakończyła się pierwsza faza wdrażania projektu (faza przygotowawcza: 6 miesięcy)

Druga faza realizacji trwać będzie do czerwca 2019 r. Planowane są działania integrujące mieszkańców zwłaszcza współpraca międzypokoleniowa.

 

Aktualności:

Walka z wykluczeniem społecznym głównym tematem nowego projektu URB-INCLUSION

Seminarium międzynarodowe w Krakowie

Festyn rodzinny na powitanie lata w ramach projektu URB-INCLUSION

Festyn sąsiedzki na powitanie jesieni w ramach projektu URB-INCLUSION

Świąteczne spotkania integrujące mieszkańców na osiedlu Azory

Podsumowanie działań projektu URB-INCLUSION

Podstrona projektu URB-Inclusion na stronie URBACT - tutaj znajdują się także dokumenty końcowe projektu