Walka z wykluczeniem społecznym głównym tematem nowego projektu URB-INCLUSION

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu URB-INCLUSION. Coproducing new implementation instruments for social inclusion and poverty reduction in deprived urban areas (URB-INCLUSION. Tworzenie nowych rozwiązań w celu wdrażania narzędzi do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach zdegradowanych).

Walka z wykluczeniem społecznym głównym tematem nowego projektu URB-INCLUSION
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Przedsięwzięcie jest partnerskim projektem, skupiającym 9 europejskich miast i realizowanym w ramach programu URBACT III - europejskiego programu wymiany wiedzy i nauki, promującego zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

Projekt URB-INCLUSION ma stanowić kontynuację projektu USER, realizowanego w latach 2013-2015, który miał na celu współpracę ze środowiskami lokalnymi przy tworzeniu programów rewitalizacji, a także innych projektów lokalnego oddziaływania. Każde miasto partnerskie wybrało obszar pilotażowy, na którym realizowano projekt USER (w Krakowie była to przestrzeń publiczna osiedla Azory). Przez ponad 2 lata trwania projektu odbywały się spotkania z przedstawicielami osiedla, podczas których opracowano diagnozę (wyszczególniono problemy, dobre i mocne strony osiedla), a następnie starano się wypracować rozwiązania i sformułować postulaty zmian.

Efektem tych prac jest Lokalny Plan Działania. Ponadto organizowano warsztaty międzynarodowe, w których brali udział mieszkańcy Azorów, oraz imprezy plenerowe, festyny integrujące mieszkańców, konkursy dla dzieci z miejscowych szkół i przedszkoli.

URB-INCLUSION z kolei, ma polegać na wdrożeniu niektórych z tych działań, głównie dotyczących spraw społecznych i walki wykluczeniami społecznymi.

W dniach 31 stycznia i 1 lutego br. w Krakowie odbyły się pierwsze spotkania z Liderem i ekspertem projektu, tj. przedstawicielami Barcelony, podczas których dyskutowano nad założeniami projektu, celami i wyzwaniami zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i lokalnym. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Zieleni Miejskiej, Rady Dzielnicy IV, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przedstawiciele mieszkańców. Szczególnie interesującym wydarzeniem była wizyta w Punkcie Aktywności Lokalnej i Centrum Aktywności Seniora, aby zaprezentować przedstawicielom Barcelony działania społeczne realizowane obecnie na Azorach oraz problemy i wyzwania jakie Kraków planuje podejmować w ramach projektu.

W spotkaniach uczestniczył także przedstawiciel Krajowego Punktu Urbact sprawujący pieczę nad poprawnością wdrażania metodyki programu Urbact w Polsce.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.