Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O nas

W styczniu 2007 roku w Urzędzie Miasta Krakowa powstało Biuro Funduszy Europejskich. Jego podstawowym zadaniem była koordynacja, monitorowanie oraz nadzór nad przygotowaniem projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz nad zgłoszeniem ich do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W wyniku reorganizacji Urzędu Miasta Krakowa, od dnia 1 stycznia 2019 roku rozpoczął działalność Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, w skład którego wszedł Referat Funduszy Europejskich. Podstawowym celem tego referatu jest skuteczna koordynacja procesu pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na realizację projektów zarówno inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych, których beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków.

 

Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji w strukturze organizacyjnej UMK:

Prezydent

II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

 

Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowy zakres działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji reguluje Zarządzenie PMK  nr 3533/2018.

Z dokumentu tego wynikają następujące zadania Referatu Funduszy Europejskich w odniesieniu do projektów unijnych:

  1. Pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE w zakresie możliwości ich wykorzystania.
  2. Rozpoznanie potrzeb komórek organizacyjnych UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie potrzeby pozyskania środków z funduszy i programów Unii Europejskiej.
  3. Pomoc i konsultacje w zakresie przygotowania i aplikacji projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do pozyskania dofinansowania w ramach środków bezzwrotnych, a także przy ich wdrażaniu i rozliczaniu.
  4. Konsulting obejmujący indywidualną współpracę z komórkami organizacyjnymi UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi od podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku do jego ostatecznego rozliczenia.
  5. Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań, informacji oraz niezbędnych raportów z realizacji finansowej projektów, których beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków, a także współpraca przy prowadzeniu działań promocyjnych dla tych projektów.

W zakresie działań o charakterze informacyjno – szkoleniowym Referat Funduszy Europejskich organizuje bądź współorganizuje szkolenia i konferencje o tematyce związanej z przygotowaniem i realizacją projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych. Uczestnikami szkoleń są głównie osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację projektów oraz kadra kierownicza komórek organizacyjnych, w których te projekty powstają i są realizowane.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2019-01-01
Data aktualizacji: 2019-04-16
Powrót