Dyrektor Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji

Janusz Moskwa

 

Absolwent Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Odbył staże zawodowe m. in.: w Ministerstwie Środowiska oraz Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Zasobów Naturalnych Republiki Irlandii. Uczestniczył w licznych kursach oraz szkoleniach z zakresu administracji publicznej.


Cała dotychczasowa kariera zawodowa obejmuje pracę w administracji publicznej - najpierw w Stowarzyszeniu dla Propagowania Rozwoju Kultury Fizycznej w Zakopanem, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, a od 1 stycznia 2007 roku w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 16 maja 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Funduszy Europejskich. W wyniku reorganizacji Urzędu Miasta Krakowa, w dniu 1 stycznia 2019 r. objął stanowisko Dyrektora Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji.

Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa