Dyrektor Biura

Janusz Moskwa

 

Urodzony w  1974 roku. Absolwent Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Odbył staże zawodowe m. in.: w Ministerstwie Środowiska oraz Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Zasobów Naturalnych Republiki Irlandii. Uczestniczył w licznych kursach oraz szkoleniach z zakresu administracji publicznej.


Cała dotychczasowa kariera zawodowa obejmuje pracę w administracji publicznej - najpierw w Stowarzyszeniu dla Propagowania Rozwoju Kultury Fizycznej w Zakopanem, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, a od 1 stycznia 2007 roku w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 16 maja 2007 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Krakowa.

Jest przedstawicielem Gminy Miejskiej Kraków w Unii Metropolii Polskich, członkiem Komisji ds. Funduszy UE oraz w Związku Miast Polskich, biorąc udział w pracach Komisji Integracji Europejskiej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa