Aktualności

Podjęto uchwałę przyznającą dofinansowanie dla projektu „Zachodnia obwodnica Zielonek”

1 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Zachodnia obwodnica Zielonek”. Zadanie realizowane jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków. W ramach projektu Miasto zrealizuje odcinek drogi od ul. Pachońskiego do granicy Miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera.

Małopolska dla Klimatu - Kraków partnerem nowego Projektu Zintegrowanego Life

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o współpracy partnerskiej na realizację zintegrowanego projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Wspólnie z innymi 25 partnerami z terenu Małopolski działać będą na rzecz ograniczenia negatywnych skutków globalnego kryzysu klimatyczno-środowiskowego.

Spotkanie partnerów w ramach projektu RU:RBAN

W dniach 7 i 8 czerwca Kraków gościł partnerów zagranicznych projektu RU:RBAN realizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach programu Urbact III. Partnerzy spotkali się po raz pierwszy od ponad roku na żywo, wcześniejsze spotkania odbywały się wyłącznie w formule online.

Umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa przystanku kolejowego SKA Kraków „Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride” podpisana

28 maja 2021 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride”.

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na termomodernizację kolejnych budynków oświatowych

W dniu 25 maja br. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pt.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków”. Zadanie jest realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Koszty całkowite inwestycji: 5 914 856,58 zł, w tym dofinansowanie: 2 327 700,80 zł.

Konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Poniżej zamieszczono informację przekazaną z GUS dotyczącą konkursu „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” w ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Podpisano umowę na realizację projektu Małopolska – cel podróży

W marcu podpisano umowę na realizację projektu pn. „Małopolska - cel podróży” , który zakłada wsparcie dla rozwoju turystyki Małopolski i Krakowa w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brandu turystycznego jakim jest marka Krakowa.

Drugie spotkanie Krakowskiego Panelu Klimatycznego już 17 kwietnia

W sobotę 17 kwietnia odbędzie się drugie spotkanie Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Jest to zadanie organizowane przez Urząd Miasta Krakowa wspólnie z Instytutem Polityk Publicznych. Spotkanie odbędzie się w wersji zdalnej.

Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact w ramach projektu Tourism Friendly Cities

W dniu 15 grudnia 2002 roku po raz kolejny spotkała się w formule hybrydowej Lokalna Grupa Urbact (Urbact Local Group), dla projektu Miasta Przyjazne Turystyce (Tourism Friendly Cities). Spotkanie odbyło się w ramach Forum Turystyki zorganizowanego w centrum kongresowym ICE. W spotkaniu uczestniczyli między innymi wiceprezydent Krakowa, pełnomocnik Prezydenta Krakowa do spraw Kultury, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, dyrektorzy i pracownicy krakowskich muzeów, przedsiębiorcy i zainteresowani mieszkańcy.

Nowy projekt termomodernizacyjny wybrany do dofinansowania

W dniu 10 grudnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę, zgodnie z którą projekt pt.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków” został wybrany do dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Planowane koszty całkowite to kwota: 5 914 856,58 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 2 327 700,80 zł.