Aktualności

Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie

13 kwietnia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

Slow Food-CE, spotkanie projektowe

W dniu 10 kwietnia w winiarni Krakó Slow Wines przy ul. Lipowej spotkali się entuzjaści kultury dobrego jedzenia, skupieni wokół idei ruchu Slow Food. Spotkanie było okazją do prezentacji i dyskusji o projekcie „Slow Food-CE”, którego partnerem jest Miasto Kraków.

Powstaną nowe ścieżki rowerowe ze środków UE

W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych:

  • Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE)
  • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE)
  • Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE)
  • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE)

W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE

Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie

5 lutego 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie z decyzją o dofinansowaniu

Dnia 8 lutego 2018 r. Uchwałą nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania projekt realizowany przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie pn.  „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , 9. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa.

Budowa kolejnej ścieżki rowerowej uzyskała dofinansowanie

W dniu 12.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa. Inwestycja  o całkowitej wartości: 9 397 191,44 zł  i dofinansowaniu:  7 272 198,00 zł, realizowana jest w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2018 r.

Warsztaty SlowFood CE w Krakowie

Od 7 do 10 lutego gościli w Krakowie partnerzy projektu „Slow Food-CE”, realizowanego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa. Obok warsztatów i szkoleń dotyczących badania wspólnego dziedzictwa kulinarnego, uczestnicy projektu z Wenecji (Włochy), Brna (Czechy), Dubrownika (Chorwacja) i Kecskemet (Węgry) mogli zapoznać się z małopolskimi produktami regionalnymi i poznać tradycyjne metody ich wytwarzania. Obok kiełbasy lisieckiej i oscypka nie zabrakło oczywiście krakowskiej dumy, czyli obwarzanka.

Innowacyjny, międzynarodowy projekt wspierania młodych przedsiębiorców wystartował w Krakowie.

To właśnie nasze miasto, obok sześciu innych w Europie, bierze udział w pionierskim programie akceleracyjnym, który ma opracować działania mające w przyszłości stanowić wzór dla rozwiązań w całej UE. CERIecon Playpark powstał w ramach realizacji „CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

W dniu 25.01.2018 r.  zawarto umowę dofinansowania dla projektu pn. Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja dwóch Międzyszkolnych Basenów Pływackich ,,Nowa Huta” na os. Kolorowym oraz „Śródmieście” przy ul. Francesco Nullo.
Całkowita wartość projektu wynosi 1,2 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to 0,7 mln zł.

Projekt „Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” uzyskał dofinansowanie

W dniu 28.12.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który będzie realizowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.