Aktualności

Dofinansowanie dla Centrum Kultury Podgórza

7 czerwca 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: „Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza", który będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 1 567 969,85 PLN, zaś wartość dofinansowania 976 642,24 PLN. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2018.

Festyn rodzinny na powitanie lata w ramach projektu URB-INCLUSION

W pierwszy dzień wakacji, na osiedlu Azory odbył się festyn pod hasłem „Powitanie Lata” zorganizowany przy współpracy Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa w ramach unijnego projektu URB-INCLUSION, Punktu Aktywności Lokalnej „Azory”, Centrum Aktywności Senioralnej „Nie dzieli nas wiek” oraz osiedlowych szkół: Szkoły Podstawowej nr 119, Gimnazjum nr 14 i Liceum Ogólnokształcącego nr 14. Na ten dzień zapewniono szereg atrakcji dla całych rodzin.

Rewitalizacja krakowskich podwórek

W dniu 6.07.2018 r.  Gmina Miejska Kraków zawarła umowy dofinansowania ze środków unijnych dla dwóch projektów dotyczących rewitalizacji krakowskich podwórek.

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu URBANGREEN w ramach programu LIFE

Kraków jest jednym z pięciu partnerów międzynarodowego projektu pn. LIFE URBANGREEN, Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie obszarami zielonymi w celu lepszej adaptacji do klimatu. Na realizację projektu przyznano dotację w wysokości 1,35 miliona euro, w tym 227 tysięcy euro na działania, które podejmie bezpośrednio nasza gmina.

Działania w projekcie Slow Food-CE w pięciu miastach Europy Środkowej są obecnie w pełnym rozkwicie!

W pięciu zaangażowanych w projekt miastach europejskich (Brno, Dubrownik, Kecskemét, Kraków i Wenecja) zostały utworzone lokalne grupy robocze dla zacieśnienia współpracy pomiędzy lokalnymi interesariuszami (producentami, detalistami, organizacjami działającymi dla zysku oraz non-profit, oraz różnymi podmiotami funkcjonującymi w regionie w sektorze kultury).  Ich celem jest ma być efektywniejsza identyfikacja oraz promocja tradycyjnej żywności i lokalnych produktów jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego na praktykach w Londynie w ramach projektu Erasmus+

W dniach od 11-24.02.2018 r. dwunastu słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji oraz technik informatyk wzięło udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie. Praktyki odbyły się w ramach właśnie zakończonego projektu pt.„Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” dofinansowanego z programu Erasmus+.

Zimowy Ogród Doświadczeń - przyznane dofinansowanie

W dniu 16.05.2018 r.  zawarto umowę dofinansowania dla projektu pn. Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in.: budowę 28 modeli edukacyjnych, Odlotowy Plac Zabaw, Piaskową Planetę, Naukową Siłownię oraz Planetarium.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 4,8 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to ok. 1,9 mln zł.

Seminarium międzynarodowe projektu URB-INCLUSION

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja partnerów projektu URBinclusion realizowanego w ramach programu Urbact III. Tematyka obrad była ściśle związana z celami projektu czyli walką z wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją i integracją mieszkańców na dużych osiedlach miejskich.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniach 11-13 maja 2018 r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Beneficjenci, którzy zrealizowali projekt finansowany z funduszy Unii i chcieliby się nim pochwalić, mogą zgłosić się do akcji poprzez stronę www.dniotwarte.eu

Park Zabłocie - Stacja Wisła

13 kwietnia 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Park Zabłocie - Stacja Wisła, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 670 882,14 PLN, zaś wartość dofinansowania to 1 663 642,87 PLN.