Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na budowę kolejnej ścieżki rowerowej

2022-06-10

W dniu 8.06.2022 r. w ramach Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pt. "Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego". Koszt całkowity inwestycji: 3 764 463,10 zł, w tym dofinansowanie: 1 359 905,06 zł.

Miasto Kraków przystąpiło do projektu Smart Tourism Destination

2022-05-06

Miasto Kraków przystąpiło do projektu Smart Tourism Destinations. Projekt jest  inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie miast UE w ułatwianiu dostępu do produktów i usług turystycznych i hotelarskich poprzez innowacje technologiczne. Miasta UE w ramach projektu dowiedzą się, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania cyfrowe, aby uczynić turystykę zrównoważoną i dostępną. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie miast UE na ich drodze do zielonej i cyfrowej transformacji mającej na celu poprawę inteligentnego i zrównoważonego zarządzania ośrodkami turystyki miejskiej w UE. W szczególności projekt skupi się na tym, w jaki sposób miasta UE mogą przyjąć podejście oparte na danych, aby stać się lub poprawić destynację jako inteligentny cel turystyczny. Projekt angażuje dużą liczbę zainteresowanych stron, w tym decydentów politycznych, sektory prywatne, praktyków i badaczy  akademickich. W ramach projektu wybrani zostali przedstawiciele europejskich destynacji zainteresowanych staniem się lub ulepszeniem inteligentnych inwestycji turystycznych.

Kraków na liście 100 miast dążących do neutralności klimatycznej

2022-04-29

Nasze miasto trafiło na listę „Europejskiej misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 r.” To duże wyróżnienie, ponieważ Kraków znalazł się w gronie m.in. takich miast jak Paryż, Lizbona, Monachium, Dublin czy Mediolan.

Udział w projekcie European Cultural Heritage in Action

2022-04-25

Miasto Kraków przystąpiło do projektu European Cultural Heritage in Action. Projekt ten jest jednym  z działań Europejskiej Struktury na rzecz dziedzictwa kulturowego wspieranych przez Komisję Europejską. Zakłada on wzajemne uczenie się i wymianę wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego, z naciskiem na zarządzanie partycypacyjne, adaptacyjne wykorzystanie  i wysoką jakość ingerencji w przestrzeń kulturową. Dzięki udziałowi w projekcie miasta i regiony mają możliwość wzmocnienia polityki i inicjatyw z zakresu dziedzictwa kulturowego, jak również rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zachowaniu kapitału dziedzictwa kulturowego.

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na termomodernizację kolejnych budynków oświatowych

2022-04-21

W dniu 19.04.2022 r. w ramach  Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pt.: Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków- II.
Koszt całkowity inwestycji: 10 908 792,51 zł, w tym dofinansowanie: 5 215 520,55 zł.

Gmina podpisze umowę o dofinansowanie na termomodernizację kolejnych budynków oświatowych

2022-03-04

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 15 lutego 2022 roku podjął Uchwałę na mocy której projekt pt.: Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków- II został wybrany do dofinansowania. Zostanie ono udzielone w ramach  Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Otwarte Konkursy w Klastrze 2 Horyzont Europa - 264 mln euro na projekty sektora kulturalno-kreatywnego

2022-01-31

20 stycznia 2022 r. Komisja Europejska otworzyła nabór w nowym konkursie Klastra 2 programu Horyzont Europa: Kultura, kreatywność i społeczeństwo włączające. Budżet przeznaczony na ten konkurs opiewa na 264 mln euro. Wnioski można składać do 20 kwietnia 2022 r.

Wystartował konkurs Nowy Europejski Bauhaus 2022!

2022-01-21

Nowy Europejski Bauhaus to ruch na rzecz zrównoważonego projektowania, uwzględniającego wiedzę naukową, technologię, kulturę i sztukę. Przyjazne dla środowiska obiekty powinny charakteryzować się dostępnością oraz być dostosowane do lokalnych potrzeb. Nowy Europejski Bauhaus jest częścią planu inwestycyjnego i naprawczego NextGenerationEU, wartości niemal 800 mld euro, który ma wesprzeć odbudowę Europy po pandemii koronawirusa.

Gmina Miejska Kraków jednym z partnerów projektu: SMART EPC realizowanego w ramach Programu HORYZONT 2020

2022-01-04

W lutym tego roku rozpoczną się prace w ramach projektu Smart EPC, polegającego na opracowaniu nowych standardów wymiany oświetlenia ulicznego na podstawie umów EPC (Energy Performance Contracting) wraz z rozszerzeniem o elementy smart city, np. ładowarki, nadajniki do systemów obliczeniowych poziom zanieczyszczenia światłem, nadajniki sieci 5G itp.

Broszura informacyjna poświęcona Instrumentowi „Łącząc Europę”

2021-12-27

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało na swoich stronach broszurę informacyjną poświęconą Instrumentowi „Łącząc Europę”, która stanowi ciekawe kompendium ukazujące wkład tego źródła finansowania w realizację projektów infrastruktury transportowej w Polsce w okresie programowania 2014-2020.

Znajdź