Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Plakat przedstawiający informację o wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa

Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa

2023-11-17

Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2023 r. zarządzono na dzień 10 grudnia 2023 r.

Podsumowanie realizacji projektu „Lepszy nauczyciel - bardziej nowoczesna, innowacyjna szkoła”, Program Erasmus+

2023-11-07

23 października 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pn. „Lepszy nauczyciel - bardziej nowoczesna, innowacyjna szkoła”, finansowanego z Programu Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Kolejna ścieżka rowerowa z dofinansowaniem unijnym

2023-09-01

31 sierpnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

grafika przedstawia dziewczynkę przy laptopie zachęcającą do udziału w budżecie obywatelskim

Dziesiąta, jubileuszowa edycja budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

2023-08-30

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków? Już tylko 25 dni zostało do głosowania w ramach tegorocznej 10. jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Oddać swoje głosy będzie można od 22 września do 6 października. Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa, bez względu na wiek czy zameldowanie.

Plakat Programu Regiostars 2023

Projekt: Dynaxibility4CE w gronie finalistów REGIOSTARS 2023!

2023-07-28

Projekt, w ramach którego m.in. przygotowano założenia do Strefy Czystego Transportu doceniony przez Komisję Europejską!
Dynaxibility4CE, bo o nim mowa, pomógł też stworzyć Plan Działań na rzecz rozwoju Mobilności jako Usługi (MaaS) Krakowie i okolicach, czyli łączenia usług oferowanych przez firmy prywatne z usługami publicznego transportu zbiorowego (np. hulajnóg czy rowerów elektrycznych).

Logo konkursu na ambasadora wielokulturowości

Zgłoś kandydata na Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości

2023-06-26

Znasz osobę, organizację lub instytucję działającą na rzecz dialogu międzykulturowego? Zgłoś swojego kandydata do konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości 2022”. Propozycje można składać do 30 czerwca.

To kolejna edycja tego plebiscytu, którego celem jest wspieranie działalności oraz inicjatyw promujących zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe oraz integrację mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie, za poprzedni rok kalendarzowy.

Plakat Tydzień Rewitalizacji w Krakowie

Tydzień Rewitalizacji w Krakowie

2023-05-11

Gmina Miejska Kraków, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa. Będzie on stanowił najważniejszy dokument mający na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów obszarów zdegradowanych i zamieszkujących je społeczności lokalnych, lub zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz technicznych.

Komitet Monitorujący FE rozpoczął prace

2023-03-27

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 odbyło się 23 marca w Cricotece. Powołanie Komitetu stanowi jeden z podstawowych warunków  rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej.

Umowa o dofinansowanie projektu „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej” podpisana

2023-03-01

27 lutego bieżącego roku zawarto umowę o dofinansowanie dla projektu Gminy Miejskiej Kraków „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej” został wybrany do dofinansowania. Umowa została zawarta z Instytucją Pośredniczącą/Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Opis informacyjny o pisaniu projektów

MARATONY PISANIA PROJEKTÓW BO 2023

2023-02-09

Maratony pisania projektów są spotkaniami otwartymi, podczas których mieszkanki i mieszkańcy na udostępnionych komputerach mogą przygotować i złożyć wnioski do budżetu obywatelskiego. Ich celem jest wsparcie merytoryczne wnioskodawców i wnioskodawczyń, przekazywanie informacji na temat najważniejszych kwestii przydatnych przy tworzeniu projektów oraz udzielanie ewentualnych wskazówek.

Znajdź