Aktualności

Podsumowanie realizacji projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości w nauczaniu”

19 października 2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości w nauczaniu” finansowanego z programu POWER AE Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia” podpisana

6 października 2021 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia”.

Narodowy Spis Powszechny 2021 - aktualne terminy

Trwa wrześniowa akcja spisowa. Uruchomione zostaną punkty spisowe obsługiwane przez rachmistrzów spisowych

Narodowy Spis Powszechny 2021 - wrześniowa akcja spisowa.

Trwa wrześniowa akcja spisowa. Uruchomione zostaną punkty spisowe obsługiwane przez rachmistrzów spisowych.

Gminne Biuro Spisowe uprzejmie informuje, że w dniu 18 września 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00 będzie prowadzona akcja spisowa NSP 2021 w nw. lokalizacjach:

Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych ¾, Al.. Powstania Warszawskiego, ul. Wielickiej 28A oraz os. Zgody 2,

Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Czerwieńskiego 16,

Straż Miejska Miasta Krakowa przy ul. Dobrego Pasterza 116

Kampania promocyjna - poMOCne Fundusze Europejskie

Ruszyła kolejna odsłona kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. Jej celem jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. efektów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Podjęto uchwałę przyznającą dofinansowanie dla projektu „Zachodnia obwodnica Zielonek”

1 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Zachodnia obwodnica Zielonek”. Zadanie realizowane jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków. W ramach projektu Miasto zrealizuje odcinek drogi od ul. Pachońskiego do granicy Miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera.

Małopolska dla Klimatu - Kraków partnerem nowego Projektu Zintegrowanego Life

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o współpracy partnerskiej na realizację zintegrowanego projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Wspólnie z innymi 25 partnerami z terenu Małopolski działać będą na rzecz ograniczenia negatywnych skutków globalnego kryzysu klimatyczno-środowiskowego.

Spotkanie partnerów w ramach projektu RU:RBAN

W dniach 7 i 8 czerwca Kraków gościł partnerów zagranicznych projektu RU:RBAN realizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach programu Urbact III. Partnerzy spotkali się po raz pierwszy od ponad roku na żywo, wcześniejsze spotkania odbywały się wyłącznie w formule online.

Umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa przystanku kolejowego SKA Kraków „Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride” podpisana

28 maja 2021 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride”.

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na termomodernizację kolejnych budynków oświatowych

W dniu 25 maja br. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pt.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków”. Zadanie jest realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Koszty całkowite inwestycji: 5 914 856,58 zł, w tym dofinansowanie: 2 327 700,80 zł.