Aktualności

Świąteczne spotkania integrujące mieszkańców na osiedlu Azory

Koniec roku obfituje w różnego rodzaju spotkania integracyjne: opłatkowe, mikołajkowe czy przy choince. Nie inaczej było na osiedlu Azory gdzie w ostatnim czasie miało miejsce kilka imprez dla mieszkańców w każdym wieku.

Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne

W dniu 16 października br. Teatr Ludowy podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Teatr Ludowy zyska dofinansowanie w wysokości ok. 5,1 mln zł. Wartość projektu to ok. 24 mln zł.  

Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII

W dniu 11 października br. Nowohuckie Centrum Kultury podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII".  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. NCK zyska dofinansowanie w wysokości ok. 5,3 mln zł. Wartość projektu to ok. 8,1 mln zł.

Fundusze UE i wszystko dobrze się składa

Gmina Miejska Kraków jest jednym z pionierów w zakresie korzystania ze środków wspólnotowych. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pozyskaliśmy środki z funduszu przedakcesyjnego ISPA, co pozwoliło na realizację dwóch strategicznych projektów związanych z gospodarką odpadami stałymi w Krakowie oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków Płaszów II. Na uwagę zasługuje również kompleksowa i systematyczna modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno – kanalizacyjnej. Uzupełnieniem istniejącego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi jest funkcjonujący od 2015r jeden z pierwszych w Polsce nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Kolejny projekt z rewitalizacji podpisany

3 września 2018 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22 w ramach Poddziałania 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, RPO WM 2014-2020.

Festyn sąsiedzki na powitanie jesieni w ramach projektu URB-INCLUSION

Wakacje szybko minęły, przed nami kolejny rok szkolny, nadchodzi jesień. Żeby wykorzystać ostatnie słoneczne dni Punkt Aktywności Lokalnej, Centrum Aktywności Seniora oraz Biuro Funduszy Europejskich w ramach unijnego projektu Urb-Inclusion w dniu 8 września 2018 roku zorganizowały kolejne spotkanie sąsiedzkie na powitanie jesieni.

Projekt SlowFood-CE ma już rok!

Projekt Slow Food-CE to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję i ochronę dziedzictwa gastronomicznego Europy Środkowej, regionu przechodzącego ogromne zmiany, którego wiele tradycji jest zagrożonych. W pięciu różnych krajach wybrano pięć miast, z których każde ma za zadanie opracować program katalogowania i zabezpieczania zasobów gastronomicznych poprzez pracę w terenie i badania. W czerwcu 2018 r. projekt Slow Food-CE świętował zakończenie pierwszego roku realizacji. Roku, w którym ustalono porządek prac projektu, zdefiniowano i zorganizowano uczestników oraz wytyczono wyraźną ścieżkę działań do roku 2020.

Podsumowanie realizacji projektu pt. Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk” programu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Umowa dla rozbudowy ulicy Krzyżańskiego podpisana

31 sierpnia Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie.

Dofinansowanie dla Centrum Kultury Podgórza

7 czerwca 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: „Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza", który będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 1 567 969,85 PLN, zaś wartość dofinansowania 976 642,24 PLN. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2018.