Aktualności

Konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Poniżej zamieszczono informację przekazaną z GUS dotyczącą konkursu „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” w ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Podpisano umowę na realizację projektu Małopolska – cel podróży

W marcu podpisano umowę na realizację projektu pn. „Małopolska - cel podróży” , który zakłada wsparcie dla rozwoju turystyki Małopolski i Krakowa w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brandu turystycznego jakim jest marka Krakowa.

Drugie spotkanie Krakowskiego Panelu Klimatycznego już 17 kwietnia

W sobotę 17 kwietnia odbędzie się drugie spotkanie Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Jest to zadanie organizowane przez Urząd Miasta Krakowa wspólnie z Instytutem Polityk Publicznych. Spotkanie odbędzie się w wersji zdalnej.

Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact w ramach projektu Tourism Friendly Cities

W dniu 15 grudnia 2002 roku po raz kolejny spotkała się w formule hybrydowej Lokalna Grupa Urbact (Urbact Local Group), dla projektu Miasta Przyjazne Turystyce (Tourism Friendly Cities). Spotkanie odbyło się w ramach Forum Turystyki zorganizowanego w centrum kongresowym ICE. W spotkaniu uczestniczyli między innymi wiceprezydent Krakowa, pełnomocnik Prezydenta Krakowa do spraw Kultury, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, dyrektorzy i pracownicy krakowskich muzeów, przedsiębiorcy i zainteresowani mieszkańcy.

Nowy projekt termomodernizacyjny wybrany do dofinansowania

W dniu 10 grudnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę, zgodnie z którą projekt pt.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków” został wybrany do dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Planowane koszty całkowite to kwota: 5 914 856,58 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 2 327 700,80 zł.

MIASTA PRZYJAZNE TURYSTYCE - Kraków w projekcie europejskim

Grupa miast europejskich (Utrecht, Wenecja, Druskienniki, Rovaniemi, Dún Laoghaire, Cáceres, Braga, Dubrownik, Kraków oraz Genua, będąca liderem, rozpoczęła drugi etap realizacji projektu pod nazwą Tourism Friendly Cities w ramach programu URBACT III współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride wybrany do dofinansowania

14 lipca 2020 roku projekt Gminy Miejskiej Kraków Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride został wybrany do dofinansowania.

Kolejny projekt zapewniający dostępność usług społecznych uzyskał unijne wsparcie

W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się realizacja projektu pt.: W sile wieku 2. Inicjatywa zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki (Klub Samopomocy–Specjalistyczny) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację starszym osobom niesamodzielnym po przebytym udarze mózgu, z chorobą Alzheimera lub zespołami otępiennymi.

Nabór do Poddziałania 2.1.1 - Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięty

W dniu 12 marca br. Zarząd Województwa dokonał wyboru 17 projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.1 - Elektroniczna administracja. Wśród wybranych projektów jest także projekt Gminy Miejskiej Kraków pn. „Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne”.

Nowy projekt Smart City - ATELIER w ramach programu Horyzont 2020

1 listopada 2019 r. Gmina Miejska Kraków oficjalnie przystąpiła do realizacji projektu pn. ATELIER - AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 i koordynowanego przez miasto Amsterdam. ATELIER koncentruje się na rozwoju Dystryktów Dodatnio Energetycznych w dwóch miastach wiodących – Amsterdamie (Niderlandy) i Bilbao (Hiszpania), łącząc przy tym 30 partnerów z 11 europejskich krajów, w tym Miasto Kraków.