Aktualności

Działania w projekcie Slow Food-CE w pięciu miastach Europy Środkowej są obecnie w pełnym rozkwicie!

W pięciu zaangażowanych w projekt miastach europejskich (Brno, Dubrownik, Kecskemét, Kraków i Wenecja) zostały utworzone lokalne grupy robocze dla zacieśnienia współpracy pomiędzy lokalnymi interesariuszami (producentami, detalistami, organizacjami działającymi dla zysku oraz non-profit, oraz różnymi podmiotami funkcjonującymi w regionie w sektorze kultury).  Ich celem jest ma być efektywniejsza identyfikacja oraz promocja tradycyjnej żywności i lokalnych produktów jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego na praktykach w Londynie w ramach projektu Erasmus+

W dniach od 11-24.02.2018 r. dwunastu słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji oraz technik informatyk wzięło udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie. Praktyki odbyły się w ramach właśnie zakończonego projektu pt.„Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” dofinansowanego z programu Erasmus+.

Zimowy Ogród Doświadczeń - przyznane dofinansowanie

W dniu 16.05.2018 r.  zawarto umowę dofinansowania dla projektu pn. Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in.: budowę 28 modeli edukacyjnych, Odlotowy Plac Zabaw, Piaskową Planetę, Naukową Siłownię oraz Planetarium.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 4,8 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to ok. 1,9 mln zł.

Seminarium międzynarodowe projektu URB-INCLUSION

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja partnerów projektu URBinclusion realizowanego w ramach programu Urbact III. Tematyka obrad była ściśle związana z celami projektu czyli walką z wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją i integracją mieszkańców na dużych osiedlach miejskich.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniach 11-13 maja 2018 r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Beneficjenci, którzy zrealizowali projekt finansowany z funduszy Unii i chcieliby się nim pochwalić, mogą zgłosić się do akcji poprzez stronę www.dniotwarte.eu

Park Zabłocie - Stacja Wisła

13 kwietnia 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Park Zabłocie - Stacja Wisła, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 670 882,14 PLN, zaś wartość dofinansowania to 1 663 642,87 PLN.

Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie

13 kwietnia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

Slow Food-CE, spotkanie projektowe

W dniu 10 kwietnia w winiarni Krakó Slow Wines przy ul. Lipowej spotkali się entuzjaści kultury dobrego jedzenia, skupieni wokół idei ruchu Slow Food. Spotkanie było okazją do prezentacji i dyskusji o projekcie „Slow Food-CE”, którego partnerem jest Miasto Kraków.

Powstaną nowe ścieżki rowerowe ze środków UE

W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych:

  • Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE)
  • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE)
  • Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE)
  • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE)

W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE

Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie

5 lutego 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.