Aktualności

Festyn sąsiedzki na powitanie jesieni w ramach projektu URB-INCLUSION

Wakacje szybko minęły, przed nami kolejny rok szkolny, nadchodzi jesień. Żeby wykorzystać ostatnie słoneczne dni Punkt Aktywności Lokalnej, Centrum Aktywności Seniora oraz Biuro Funduszy Europejskich w ramach unijnego projektu Urb-Inclusion w dniu 8 września 2018 roku zorganizowały kolejne spotkanie sąsiedzkie na powitanie jesieni.

Projekt SlowFood-CE ma już rok!

Projekt Slow Food-CE to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję i ochronę dziedzictwa gastronomicznego Europy Środkowej, regionu przechodzącego ogromne zmiany, którego wiele tradycji jest zagrożonych. W pięciu różnych krajach wybrano pięć miast, z których każde ma za zadanie opracować program katalogowania i zabezpieczania zasobów gastronomicznych poprzez pracę w terenie i badania. W czerwcu 2018 r. projekt Slow Food-CE świętował zakończenie pierwszego roku realizacji. Roku, w którym ustalono porządek prac projektu, zdefiniowano i zorganizowano uczestników oraz wytyczono wyraźną ścieżkę działań do roku 2020.

Podsumowanie realizacji projektu pt. Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk” programu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Umowa dla rozbudowy ulicy Krzyżańskiego podpisana

31 sierpnia Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie.

Dofinansowanie dla Centrum Kultury Podgórza

7 czerwca 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: „Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza", który będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 1 567 969,85 PLN, zaś wartość dofinansowania 976 642,24 PLN. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2018.

Festyn rodzinny na powitanie lata w ramach projektu URB-INCLUSION

W pierwszy dzień wakacji, na osiedlu Azory odbył się festyn pod hasłem „Powitanie Lata” zorganizowany przy współpracy Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa w ramach unijnego projektu URB-INCLUSION, Punktu Aktywności Lokalnej „Azory”, Centrum Aktywności Senioralnej „Nie dzieli nas wiek” oraz osiedlowych szkół: Szkoły Podstawowej nr 119, Gimnazjum nr 14 i Liceum Ogólnokształcącego nr 14. Na ten dzień zapewniono szereg atrakcji dla całych rodzin.

Rewitalizacja krakowskich podwórek

W dniu 6.07.2018 r.  Gmina Miejska Kraków zawarła umowy dofinansowania ze środków unijnych dla dwóch projektów dotyczących rewitalizacji krakowskich podwórek.

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu URBANGREEN w ramach programu LIFE

Kraków jest jednym z pięciu partnerów międzynarodowego projektu pn. LIFE URBANGREEN, Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie obszarami zielonymi w celu lepszej adaptacji do klimatu. Na realizację projektu przyznano dotację w wysokości 1,35 miliona euro, w tym 227 tysięcy euro na działania, które podejmie bezpośrednio nasza gmina.

Działania w projekcie Slow Food-CE w pięciu miastach Europy Środkowej są obecnie w pełnym rozkwicie!

W pięciu zaangażowanych w projekt miastach europejskich (Brno, Dubrownik, Kecskemét, Kraków i Wenecja) zostały utworzone lokalne grupy robocze dla zacieśnienia współpracy pomiędzy lokalnymi interesariuszami (producentami, detalistami, organizacjami działającymi dla zysku oraz non-profit, oraz różnymi podmiotami funkcjonującymi w regionie w sektorze kultury).  Ich celem jest ma być efektywniejsza identyfikacja oraz promocja tradycyjnej żywności i lokalnych produktów jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego na praktykach w Londynie w ramach projektu Erasmus+

W dniach od 11-24.02.2018 r. dwunastu słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji oraz technik informatyk wzięło udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie. Praktyki odbyły się w ramach właśnie zakończonego projektu pt.„Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” dofinansowanego z programu Erasmus+.