Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Premetro w Krakowie: jaki etap prac?

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie jest w trakcie realizacji umowy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu premetra. Jest to kolejny etap procesu inwestycyjnego, który został zapoczątkowany w czerwcu 2021, kiedy to zostało opracowane “Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Jego koszt został dofinansowany w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Przypomnijmy, że “Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” miało na celu wskazanie najbardziej efektywnego, niezawodnego i realnego finansowo wariantu budowy wysoko pojemnego transportu szynowego. Autorzy Studium zarekomendowali do dalszych prac wariant premetra przebiegający na kierunku wschód-zachód pomiędzy ul. Jasnogórską a pętlą Wzgórza Krzesławickie. Realizacja linii została podzielona na trzy etapy, z czego pierwszy – centralny – obejmuje odcinek od ul. Piastowskiej do Ronda Generała Maczka.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (I etapu premetra) zostało zlecone firmie Łukasz Szkudlarek ekovert z Wrocławia i również jest objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF. W ramach zamówienia wykonawca był zobowiązany m. in. do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko budowy pierwszego etapu premetra. Te odbyły się w dniach 5 – 30 czerwca 2023 r. W ich ramach konsultacji przeprowadzono 4 spotkania stacjonarne dla mieszkańców, w szczególności tych Dzielnic przez, które przebiega trasa, tj: II Grzegórzki i XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony, XV Mistrzejowice i XVI Bieńczyce oraz I Stare Miasto. Dodatkowo prowadzone były dyżury telefoniczne.

Mieszkańcy wyrazili aprobatę dla jak najszybszego rozpoczęcia budowy linii premetra, pojawiły się też duże obawy związane z planami budowy fragmentu linii premetra na estakadzie wzdłuż ul. Dobrego Pasterza i al. Bora-Komorowskiego. Najczęściej podnoszonymi kwestiami były: generowanie nadmiernego hałasu i wibracji, powstanie zatorów drogowych, zaburzenie krajobrazu oraz wycinka drzew, co mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpośrednie sąsiedztwo i obniżyć jakość życia codziennego.

Mając na uwadze te postulaty mieszkańców, została podjęta decyzja o wyłączeniu z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spornego odcinka od Parku Wodnego do Ronda Generała Maczka. Wykonawca zaktualizował kartę informacyjną przedsięwzięcia i przedłożył ją do organu prowadzącego postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Tym samym I etap budowy premetra obejmować będzie odcinek od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej obecnie  linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) w obszarze Ronda Młyńskiego, z czego odcinek od wysokości ul. Akademickiej do włączenia do linii tramwajowej KST, etap IV przebiegać będzie w tunelu. Ustalenie nowego przebiegu premetra na odcinku od Ronda Młyńskiego do Ronda Generała Maczka będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

Projekt Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” jest współfinansowany ze środków Instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2023-12-29
Data aktualizacji: 2023-12-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź