Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podsumowanie realizacji projektu „Lepszy nauczyciel - bardziej nowoczesna, innowacyjna szkoła”, Program Erasmus+

23 października 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pn. „Lepszy nauczyciel - bardziej nowoczesna, innowacyjna szkoła”, finansowanego z Programu Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

W ramach projektu 12 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie wzięło udział w tygodniowym kursie „Edukacja a nowe technologie” zorganizowanym przez instytucję edukacyjną Pixel we Florencji we Włoszech.

Kurs „Edukacja a nowe technologie” obejmował zarówno zajęcia w siedzibie organizatora kursu - instytucji edukacyjnej Pixel, jak i wizyty studyjne w szkołach średnich. Zajęcia w formie prezentacji oraz warsztatów miały na celu zaznajomienie z cyfrowymi narzędziami używanymi w nauczaniu oraz platformami edukacyjnymi umożliwiającymi przygotowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, takich jak Moodle, h5p, ed.ted, thinglink. Uczestnicy poznali również system edukacji we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych. Językiem wykładowym kursu był język angielski.

W ramach kursu odbyły się dwie wizyty studyjne w szkołach średnich we Florencji: Instituto Tecnico e Professionale Leonardo Da Vinci, Instituto Statale di Instruzione Superiore Tecnica e Liceale Galileo Galilei. Ponadto, nauczyciele poznali historię, kulturę i zabytki Florencji podczas zwiedzania miasta z wykładowcą z instytucji Pixel oraz w wolnym czasie, po zakończeniu zajęć.

Kurs we Florencji miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli o nowe, innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem Internetu i technologii cyfrowych oraz przybliżyć system edukacji osób dorosłych we Włoszech oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, uczestnicy rozwijali kompetencje językowe, ponieważ językiem wykładowym kursu był język angielski. Otrzymali certyfikaty wydane przez instytucję edukacyjną Pixel oraz certyfikaty wydane przez CKZiU.

 

Zakończony projekt miał również na celu zwiększenia kompetencji i umiejętności językowych kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez udział 11 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie w dwutygodniowym kursie nauki języka angielskiego w Barcelonie w Hiszpanii oraz a dwóch nauczycieli w kursie metodycznym języka angielskiego na Malcie. Kursy językowe oraz metodyczny odbyły się w terminie od 03.07 2023 r. do 14.07 2023 r.

Nauczyciele języka polskiego, historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii oraz informatyki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych rozwijali kompetencje językowe na kursie językowym ‘General English intensive course’ na poziomie A2 i B2 zorganizowanym przez szkołę językową English Connection w Barcelonie w Hiszpanii, a nauczyciele języka angielskiego uczestniczyli w dwutygodniowym kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised”, zorganizowanych przez St. Julian’s Executive Training Institute oraz Easy School of Languages w Vallettcie na Malcie.

Uczestnicy kursu językowego pogłębili i rozwinęli słownictwo związane z różnymi dziedzinami codziennego życia, takimi jak przedstawianie się, szkoła, podróżowanie, kultura, czas wolny i hobby, sprawy bieżące, jedzenie i zakupy, etyka, środowisko, stereotypy. Poprawili swoje umiejętności gramatyczne, słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia. Przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach oraz w czasie wolnym.

 

Szkoły językowe zapewniły też wycieczkę kulturoznawczą do Palace Guel i Montjuic Hill w Barcelonie oraz do stolicy Malty Valletty i do Mdiny, co umożliwiło poznanie historii, kultury i zabytków Barcelony i Malty. Uczestnicy poznali życie codzienne Barcelony i Malty, pogłębili kompetencje międzykulturowe: otwartości, akceptacji i tolerancji. Zwiększyła się ich motywacja do nauki języków obcych, rozwoju zawodowego i osobistego. W czasie wolnym od zajęć nauczyciele zwiedzili najciekawsze zabytki w Barcelonie, m.in., Sagrada Familia, budynki Gaudirgo Park Guell, Park Ciutadella, Dzielnicę Gotycką, Tibidabo oraz kilka miejsc w pobliżu Barcelony: Monserrate, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Gironę.

 

Całkowite dofinansowanie projektu: 48.564 Euro (223.390 PLN).

359841241_6634985269897094_2567024371891239845_n.jpg-Erasmus Plus
Galeria dla Projektu Lepszy nauczyciel
359843598_6634953256566962_7912444814978227665_n.jpg-Erasmus Plus
Galeria dla Projektu Lepszy nauczyciel
359844997_6634976553231299_1075081872666778742_n.jpg-Erasmus Plus
Galeria dla Projektu Lepszy nauczyciel
359849549_6634995526562735_8304901754313232611_n.jpg-Erasmus Plus
Galeria dla Projektu Lepszy nauczyciel
359851244_6635154276546860_3556226963096401894_n.jpg-Erasmus Plus
Galeria dla Projektu Lepszy nauczyciel
360106109_6635117983217156_5224932755999309789_n.jpg-Erasmus Plus
Galeria dla Projektu Lepszy nauczyciel
359841241_6634985269897094_2567024371891239845_n.jpg-Erasmus Plus
359843598_6634953256566962_7912444814978227665_n.jpg-Erasmus Plus
359844997_6634976553231299_1075081872666778742_n.jpg-Erasmus Plus
359849549_6634995526562735_8304901754313232611_n.jpg-Erasmus Plus
359851244_6635154276546860_3556226963096401894_n.jpg-Erasmus Plus
360106109_6635117983217156_5224932755999309789_n.jpg-Erasmus Plus
pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2023-11-07
Data aktualizacji: 2023-11-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź