górne tło

Walka z wykluczeniem społecznym głównym tematem nowego projektu URB-INCLUSION

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu URB-INCLUSION. Coproducing new implementation instruments for social inclusion and poverty reduction in deprived urban areas (URB-INCLUSION. Tworzenie nowych rozwiązań w celu wdrażania narzędzi do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach zdegradowanych).

Przedsięwzięcie jest partnerskim projektem, skupiającym 9 europejskich miast i realizowanym w ramach programu URBACT III - europejskiego programu wymiany wiedzy i nauki, promującego zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

Projekt URB-INCLUSION ma stanowić kontynuację projektu USER, realizowanego w latach 2013-2015, który miał na celu współpracę ze środowiskami lokalnymi przy tworzeniu programów rewitalizacji, a także innych projektów lokalnego oddziaływania. Każde miasto partnerskie wybrało obszar pilotażowy, na którym realizowano projekt USER (w Krakowie była to przestrzeń publiczna osiedla Azory). Przez ponad 2 lata trwania projektu odbywały się spotkania z przedstawicielami osiedla, podczas których opracowano diagnozę (wyszczególniono problemy, dobre i mocne strony osiedla), a następnie starano się wypracować rozwiązania i sformułować postulaty zmian.

Efektem tych prac jest Lokalny Plan Działania. Ponadto organizowano warsztaty międzynarodowe, w których brali udział mieszkańcy Azorów, oraz imprezy plenerowe, festyny integrujące mieszkańców, konkursy dla dzieci z miejscowych szkół i przedszkoli.

URB-INCLUSION z kolei, ma polegać na wdrożeniu niektórych z tych działań, głównie dotyczących spraw społecznych i walki wykluczeniami społecznymi.

W dniach 31 stycznia i 1 lutego br. w Krakowie odbyły się pierwsze spotkania z Liderem i ekspertem projektu, tj. przedstawicielami Barcelony, podczas których dyskutowano nad założeniami projektu, celami i wyzwaniami zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i lokalnym. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Zieleni Miejskiej, Rady Dzielnicy IV, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przedstawiciele mieszkańców. Szczególnie interesującym wydarzeniem była wizyta w Punkcie Aktywności Lokalnej i Centrum Aktywności Seniora, aby zaprezentować przedstawicielom Barcelony działania społeczne realizowane obecnie na Azorach oraz problemy i wyzwania jakie Kraków planuje podejmować w ramach projektu.

W spotkaniach uczestniczył także przedstawiciel Krajowego Punktu Urbact sprawujący pieczę nad poprawnością wdrażania metodyki programu Urbact w Polsce.

dolne t�o