górne tło

Kilka słów o...

 

 

W tej części serwisu przedstawiamy Państwu publikacje, które w przystępny sposób pokazują, czym są środki unijne i co dają Krakowowi i jego mieszkańcom.

2024


20 lat Polski i Krakowa w Unii Europejskiej (str. 3 oraz str 8-10)

PDF

 

2021


Miasto przyjazne mieszkańcom. Kraków i unijne fundusze.

PDF


2018


 

Komunikacja ekologiczna i przyjazna mieszkańcom, Unijna pomoc w walce ze smogiem PDF

 

Zostaw auto, wsiądź na rower PDF

 

 

O zintegrowanych inwestycjach terytorialnych

Artykuł Dyrektora Biura Funduszy Europejskich na temat projektów realizowanych w ramach ZIT.

PDF

 

SLOW-Food CE, czyli projekt o kulinarnej tradycji Krakowa (str.14).

Artykuł na temat międzynarodowego projektu dotyczącego tradycji kulinarnych miast europejskich

PDF


2017


Informacja na temat dofinansowania dla projektu "Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie" (str. 11). PDF

Artykuł na temat inwestycji transportowych PDF

 

Artykuł o podpisanych umowach dofinansowania dla projektów transportowych , który ukazał się na str 12 w dwutygodniku KRAKÓW.PL nr 17 PDF

 

Artykuł Dyrektora Biura Funduszy Europejskich w czasopiśmie Europrojekty.pl PDF

 

 

By żyło się lepiej  PDF

Artykuł o inwestycjach, które poprawiają komfort codziennego życia mieszkańców Krakowa. (str. 6)

oraz

Osiągnęliśmy masę krytyczną

Rozmowa z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa, panem Tadeuszem Trzmielem o nowej jednostce miejskiej - Zarządzie Inwestycji Miejskich (str. 10)

oraz

Projekt "W sile wieku"

Artykuł o projekcie społecznym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (str. 18).


2016


Startupy czyli laboratoria pomysłów  PDF

Artykuł na temat potencjału Miasta Krakowa sprzyjającego rozwojowi startupów. (str. 6)
 

Współpraca się opłaca  PDF

Artykuł na temat ważnych dla miasta inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych. (str. 6)
 

Wielkie inwestycje na północy Krakowa  PDF

Artykuł na temat istotnych dla mieszkańców tej części Krakowa projektów inwestycyjnych. (str. 11)
 

Mobilny Kraków nagrodzony  PDF

Artykuł dotyczący nagrody Civitas w dziedzinie transportu jako wyraz uznania Krakowa przez Komisję Europejską za jedno z najlepszych miast w Europie w zakresie działań na rzecz poprawy komfortu życia swoich mieszkańców. (str. 14)
 

Wielkie inwestycje za unijne pieniądze PDF

Artykuł na temat dużych projektów miejskich realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). (str. 6)

 

Coraz bliżej do budowy ważnych inwestycji drogowych

Artykuł dotyczący podpisania umowy na przebudowę al. 29 Listopada oraz przetargu na budowę Trasy Łagiewnickiej. (str 13)  PDF

 
 

2015


Rzeka unijnych pieniędzy  PDF

oraz

Milionowe inwestycje

Artykuły na temat skoku cywilizacyjnego jakiego dokonała Polska i krakowska gospodarka dzięki funduszom unijnym. (str. 4 i str. 7)

"Krakowiakiem” na trasie północ-południe PDF

Artykuł na temat rozwoju systemu komunikacyjnego miasta. (str. 9)

Kraków na szynach  PDF

Artykuł na temat rozbudowy krakowskiego systemu komunikacyjnego, z udziałem środków Unii Europejskiej. (str. 4)

Zabić smoga  PDF

Artykuł na temat akcji wymiany pieców. (str. 4)

Jak znikną nasze śmieci PDF

Artykuł na temat budowy nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów Ekospalarnia Kraków. (str. 4)

 


2014


10 lat Krakowa w UE

Artykuł podsumowujący realizację projektów unijnych w Krakowie w ciągu 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. (str. 4)

Pieniądze na poprawę jakości powietrza 

Artykuł dot. projektu "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie". (str. 10)

Modernizacja DPS-ów na półmetku

Artykuł nt. modernizacji i adaptacji budynków dwóch krakowskich DPS-ów, w celu stworzenia nowych miejsc dla osób wymagających stałej opieki. (str. 10)

Moje osiedle

Artykuł dot. „USER – Changes and conflicts in using public spaces" (zmiany i konflikty w użytkowaniu przestrzeni publicznej). (str. 12)

 


2013


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Artykuł omawia nowe narzędzie do wdrażania strategii terytorialnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). (str. 12)

Drugie życie terenów poprzemysłowych

Artykuł podsumowujący realizacje projektu SECOND CHANCE. (str. 9)

Nowe miejsca w żłobkach

Artykuł nt. projektu unijnego, w ramach którego powstaną nowe miejsca w krakowskich żłobkach. (str. 10)

Lepsze kadry, lepsza szkoła

Artykuł nt. projektu unijnego z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.(str. 13)

Wsparcie dla domów pomocy społecznej

Artykuł nt. projektów unijnych realizowanych przez krakowskie domy pomocy społecznej. (str. 9)

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Artykuł nt. realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. (str.12)

Nowe Krzysztofory

Artykuł nt. unijnego projektu dotyczącego modernizacji Pałacu pod Krzysztofory. (str.11)

 


2012


Razem w Europie

Informacja o krakowskim projekcie Second Chance w publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. (str.47-48)

Second Chance

Artykuł nt. projektu „Second Chance – From Industrial Use to Creative Impulse" w dwutygodniku Kraków.pl. (str.12)

Jak nam Unia pomaga

Artykuł dot. krakowskich projektów unijnych opublikowany w dwutygodniku Kraków.pl.

Najważniejsze inwestycje 2011r.

Artykuł podsumowujący inwestycje miejskie realizowane przy współudziale środków unijnych w 2011r.

 


2011


Unia Europejska dla Krakowa – korzyści z członkostwa

Materiał prezentuje korzyści dla Krakowa płynące z uczestnictwa Polski w Unii Europejskie.

UE wspiera turystykę w Krakowie

Artykuł prezentujący działania Krakowa w obszarze turystyki.

Szkoły podstawowe – zajęcia dodatkowe w ramach środków unijnych

Artykuł dotyczący projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych", w którym udział weźmie 96 krakowskich szkół podstawowych.

Unijne oblicze Krakowa

Artykuł przybliżający dziedziny, w których realizowane są projekty unijne - inwestycyjne i nieinwestycyjne - w Krakowie.

 


2010


Moje miasto o mnie dba. Inwestuje w komfort życia

Artykuł publikowany w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej organizowanej przez Krakowski Holding Komunalny.

Inwestowanie w młodych

Artykuł nt. edukacyjnych projektów unijnych realizowanych w krakowskich szkołach.

 


2009


Unijne oblicze Krakowa

Atykuł prezentujący projekty unijne realizowane w Krakowie w roku 2009.