Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 828 014 PLN
Wartość dofinansowania:
912 000 PLN
Jednostka Realizująca:

Teatr Groteska

Okres programowy:
2009-2014
Temat:
Kultura,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2014--
Realizacja do:
2015--
Opis projektu

Materia Prima.3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury jest unikalnym na skalę europejską projektem o charakterze interdyscyplinarnym i kompleksowym, adresowanym do szerokiej publiczności. Teatr formy – będący głównym zagadnieniem projektu – w przeciwieństwie do teatru dramatycznego jest znacznie mniej znany i upowszechniany zarówno w Polsce, Norwegii jak i w innych krajach europejskich. Celem projektu jest więc zakrojona na szeroką skalę popularyzacja tego zjawiska. Projekt odbywał się będzie zarówno w Polsce (Kraków, Wrocław, Rzeszów) jak i w Norwegii (Bergen) – rozpocznie się w lutym 2014 r., a zakończy w czerwcu 2015 r. Partnerami Teatru Groteska są dwa teatry norweskie: Carte Blanche AS – Norweski narodowy zespół tańca współczesnego (teatr tańca) oraz TinkerTing (teatr lalkowy). Bieguny kultury mają podkreślić różnorodność geograficzną i gatunkową w ramach zagadnienia teatru formy. Teatr formy jest bowiem realizacją idei, że wielkie wydarzenia artystyczne powstają na styku rozmaitych gatunków sztuki – tam gdzie muzyka spotyka się z aktorem, literatura z formą plastyczną, taniec z multimediami, przedmiot z ruchem, gdzie łączy się opera, teatr aktora, lalki, cyrk, sztuki plastyczne i wizualne. Projekt Bieguny kultury jest nowatorskim w skali Europy obszarem artystycznej wymiany w ramach polskiej, norweskiej i szerzej europejskiej tradycji teatru formy i na tym polega jego oryginalność.

 

W ramach projektu artyści z krajów darczyńców wystąpią w Polsce i poprowadzą w Polsce warsztaty teatralne. Warsztaty zostaną zwieńczone pokazami pracy work in progress z udziałem uczestników warsztatów, które odbędą się zarówno w Polsce jak i Norwegii (pokaz taneczny „Bieguny Kultury" zaprezentowany zarówno w Krakowie jak i w Bergen). Do udziału w wieńczącym projekt festiwalu Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy (Kraków) zaprosimy światowej sławy artystów teatru formy pochodzących z różnych krajów Europy. W programie imprezy znajdzie się 1 spektakl polski, 2 spektakle norweskie (w tym jeden taneczny, a drugi lalkowy) i 9 z innych krajów. Dzięki Biegunom kultury spektakle norweskie pojawią się na Festiwalu po raz pierwszy, zaprezentują się teatry do tej pory w Polsce nieobecne, prezentując polskie premiery. Projekt będzie łączyć działania zarówno artystyczne (prezentacja wybitnych spektakli teatralnych na najwyższym światowym poziomie, wystawy dotyczące teatru formy), edukacyjne (warsztaty dla różnych grup uczestników, spotkania z artystami) oraz naukowe (konferencje z udziałem wybitnych naukowców, badaczy i artystów). Planowane są przede wszystkim tradycyjne formy prezentacji spektakli w salach teatralnych, ale także akcje performatywne w przestrzeni publicznej. Projekt służyć będzie popularyzacji teatru formy ze szczególnym naciskiem na teatr norweski, ukazany w szerokim polu europejskim i wzmocnieniu polsko-norweskiego partnerstwa.