Zagospodarowanie Zalewu Nowohuckiego w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 065 039 EUR
Wartość dofinansowania:
500 000 EUR
Jednostka Realizująca:

Krakowski Zarząd Komunalny

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Ochrona środowiska, Sport, Zdrowie,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2006-5-12
Realizacja do:
2006-9-15
Miejsce realizacji:
Bulwarowa, Krakó Pokaż na mapie
Opis projektu

Zagospodarowanie terenów wokół Zalewu Nowohuckiego zakładało wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego tego miejsca w celu podniesienia atrakcyjności dzielnicy XVI.  Przekształcony obszar wykorzystywany jest do uprawiania aktywnej rekreacji pieszej i rowerowej, do organizowania zawodów sportowych oraz wydarzeń kulturalnych, a także do codziennego wypoczynku mieszkańców okolicznych osiedli.

Aktywizacja rekreacyjna, turystyczna i gospodarcza terenu wokół zalewu jest środkiem zaradczym przeciw marginalizacji tego obszaru Nowej Huty. Zauważalne są dysproporcje pomiędzy dynamiką procesów rozwojowych poszczególnych rejonów miasta. Część wschodnia, szczególnie w obszarze kombinatu hutniczego i jego strefie ochronnej, charakteryzuje się powolnym rozwojem i niewielką skalą przeobrażeń.

Zagospodarowanie korytarza ekologicznego, modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wokół Zalewu Nowohuckiego wpłynęła korzystnie na sytuację społeczno-ekonomiczną poprzez wzmożenie ruchu turystycznego i wzmocnienie gospodarcze. Realizacja projektu jest szczególnie korzystna dla dalszego kształtowania wizerunku Krakowa jako miasta o wysokim standardzie życia i miejsca atrakcyjnego gospodarczo i turystycznie.