Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
791 804 PLN
Wartość dofinansowania:
712 623 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Turystyka,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2012-4-12
Realizacja do:
2014-9-30
Miejsce realizacji:
pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Celem projektu jest analiza, ocena i monitorowanie wpływu przemysłu grupowych spotkań biznesowych na gospodarkę Krakowa, przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii.

Projekt realizuje jednocześnie cele Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzez wzajemną wymianę dobrych praktyk i know-how, służącą promowaniu, tworzeniu i wzmacnianiu partnerstwa pomiędzy polskimi Jednostkami Samorządu Terytorialnego (Urząd Miasta Krakowa) i instytucjami (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskie Biuro Festiwalowe) a szwajcarskimi podmiotami (Institute of Tourism).

Grupą docelową projektu jest sektor MICE, tj. organizatorzy konferencji, kongresów, konwencji, seminariów, targów, wystaw, podróży motywacyjnych oraz gestorzy obiektów z zapleczem konferencyjnym w Krakowie. W szczególności są to: przedsiębiorstwa, organizatorzy turystyki, firmy szkoleniowe, hotele, obiekty konferencyjne, muzea i inni przedstawiciele branży.

Podstawowym efektem projektu będzie oszacowanie wielkości sektora spotkań biznesowych w Krakowie oraz jego wartości dla gospodarki miasta.

Korzyścią dla członków grupy docelowej będzie przede wszystkim zbadanie trendów w rezerwacji i wyborze przez organizatorów i uczestników grupowych spotkań biznesowych obiektów z zapleczem konferencyjnym, co umożliwi im bardziej przedsiębiorcze i skuteczne działania rynkowe. Pozytywną konsekwencją będzie również stworzenie sprzyjających warunków do przyciągania i obsługi większej liczby krajowych i międzynarodowych imprez biznesowych, szczególnie tych, które generują wysokie efekty ekonomiczne. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas projektu umożliwią bowiem decydentom miejskim świadome i efektywne sterowanie rozwojem przemysłu spotkań w Krakowie, poprzez identyfikowanie i prognozowanie ewentualnych zmian na rynku turystyki biznesowej.

Więcej na: www.krakowimpact.pl