Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 955 147,92 PLN
Wartość dofinansowania: 811 875,74 PLN
Jednostka Realizująca:

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK

Okres programowy: 2007-2013
Temat: Turystyka,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2010-7-1
Realizacja do: 2012-12-31

Opis projektu

Projekt realizowany był w partnerstwie - partnerem wiodącym jest Europejski Związek Uzdrowisk ESPA-AETC-EHV z siedzibą w Brukseli.

Przedmiotem projektu było budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy poprzez zacieśnienie roboczych kontaktów Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z EUROPEJSKIM ZWIĄZKIEM UZDROWISK, a dzięki temu wypracowanie rozwiązań przygotowujących małopolskie uzdrowiska do skutecznego konkurowania na globalnym rynku usług związanych z turystyką uzdrowiskową oraz promocją małopolskiej oferty uzdrowiskowej w ramach Europ. Związku Uzdrowisk.

W celu wzmocnienia transgranicznego wymiaru projektu i kreowania bardziej uniwersalnego produktu turystycznego nawiązano także współpracę z jednym z graniczących z małopolską uzdrowisk słowackich tj. MIASTEM BERDEJOV. Z kolei w celu zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska w miejscowościach turystycznych nawiązano partnerstwo ze STOWARZYSZENIEM POLSKICH INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW W AUSTRII, które zajmuje się m.in. promocją takich rozwiązań i ich implementacją w zainteresowanych ośrodkach.

Po stronie polskiej partnerami SGU RP były samorządy gmin posiadających status uzdrowiska (tj. Krynicy, Muszyny, Piwnicznej, Uścia Gorlickiego, Sękowej, Szczawnicy, Rabki, Krakowa).