Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
7 982 780,20 PLN
Wartość dofinansowania:
5 399 160,13 PLN (75% wartości kosztów kwalifikowanych)
Jednostka Realizująca:

Wydział Edukacji

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2005-11-10
Realizacja do:
2007-12-31
Opis projektu

Projekt zakładał wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji - Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, nadzorowanych przez niego placówek oświatowych oraz zespołów ekonomiki oświaty. Efektywność pracy została uzyskana dzięki połączeniu Urzędu z zespołami ekonomiki oświaty oraz placówkami w ramach unikatowego na skalę kraju sieciowego, jednolitego oprogramowania informatycznego do zarządzania oświatą.

Przedmiotem projektu było zaprojektowanie, zakup i wdrożenie unikalnego, zintegrowanego i jednolitego systemu oprogramowania i przepływu informacji w zakresie organizacji pracy, bazy danych ogólnych oraz spraw kadrowych, płacowych i finansowych w obrębie zarządzania oświatą.

Projekt związany był z przygotowaniem UMK oraz placówek oświatowych do organizacji efektywnej współpracy pod kątem organizowania roku szkolnego, podejmowania decyzji w zakresie wydatków pozapłacowych w oświacie, kontroli i monitoringu przyjętych planów finansowych, elektronicznego obiegu dokumentów (raporty, analizy i sprawozdania w zakresie zarządzania oświatą) oraz elektronicznej archiwizacji dokumentów.

Dla pełnej realizacji przedsięwzięcia niezbędny był zakup odpowiedniego sprzętu wykorzystywanego przez pracowników Wydziału Edukacji UMK, zespołów ekonomiki oświaty oraz w szkołach i placówkach oświatowych. Projekt przewidywał utworzenie na poziomie lokalnym bezpiecznej sieci łączącej Wydział Edukacji UMK z placówkami oświatowymi. Nowy system zarządzania zapewnił optymalizację decyzji w zakresie zarządzania problemami oświaty w Krakowie.