Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

System ciepłowniczy miasta Krakowa

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 75 513 100 EUR
Wartość dofinansowania: 54 369 432 EUR (72%)
Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Okres programowy: 2004-2006
Temat: Ochrona środowiska,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2005-12-9
Realizacja do: 2009-12-31

Opis projektu

Projekt p.n. „System ciepłowniczy miasta Krakowa” był „pionierskim” w Polsce przedsięwzięciem z dziedziny przesyłu ciepła współfinansowanym z Funduszu Spójności.

Zadania zrealizowane przez MPEC S.A. w Krakowie w latach 2006 -2009 obejmowały:

1. Modernizację sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych o długości ponad 99 km polegającą na wymianie wykonanych w tradycyjnej technologii rurociągów na nowe wykonane w technologii rur preizolowanych. Nowoczesne rurociągi zmniejszają straty energii na przesyle oraz – dzięki instalacji alarmowej - pozwalają na szybką i precyzyjną lokalizację ewentualnych awarii. Prace prowadzone były na terenie Krakowa i Skawiny w różnych punktach w istniejących sieciach ciepłowniczych, dostarczających ciepło do ogrzewania budynków i podgrzewania wody użytkowej.

2. Modernizację sieci ciepłowniczych niskoparametrowych o długości ponad 33 km i kompleksową wymianę węzłów cieplnych. W sumie zostało wykonanych 535 węzłów kompaktowych. Wszystkie węzły po modernizacji są wyposażone w pełną automatykę pogodową. Realizacja tych zadań przebiegała głównie na terenie Nowej Huty, gdzie na obszarach zasilanych z grupowych stacji wymienników ciepła (co najczęściej odpowiada obszarom osiedli) dokonano ich likwidacji wraz z siecią ciepłowniczą niskoparametrową, którą doprowadzana była do budynków woda o temperaturze max. 90oC. Takie rozwiązanie technologiczne stosowane w minionych latach uniemożliwiało realizację dostaw ciepła na cele inne niż ogrzewanie budynków, uniemożliwiało też indywidualną regulację dostaw do poszczególnych obiektów, a ponadto ze względu na wiek urządzeń i sieci, powodowało duże straty energii. W miejsce zlikwidowanej infrastruktury zastosowano technologię rur preizolowanych i wykonano nowe wysokoparametrowe rurociągi, a w budynkach zamontowano indywidualne kompaktowe węzły grzewcze. Nowe rozwiązanie technologiczne, a więc dostarczanie wody o temperaturze max. 135oC do indywidualnych węzłów, pozwala na wykorzystanie czynnika grzewczego nie tylko do ogrzewania, ale również do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W latach 2006-2009 zmodernizowane zostały sieci cieplne o dł. 132 km oraz węzły grzewcze w liczbie 535 szt.

Realizacja inwestycji zapewniła osiągnięcie celów polegających na zmniejszeniu:

·         emisji zanieczyszczeń powietrza,

·         wykorzystania ciepła na przesyle i węzłach cieplnych,

·         awaryjności systemu ciepłowniczego

·         strat wody zdemineralizowanej w sieciach cieplnych.

Więcej informacji o inwestycji można uzyskać na stronie www.mpec.krakow.pl.

p90057397.JPG
p90057397.JPG