Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 9 255 559,59 PLN
Wartość dofinansowania: 1 962 886,83 PLN
Beneficjent:

Nowohuckie Centrum Kultury

Jednostka Realizująca:

Nowohuckie Centrum Kultury

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Kultura,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2016-11-2
Realizacja do: 2018-12-14

Opis projektu

Celem bezpośrednim projektu była modernizacja i doposażenie sprzętowe sali widowiskowej NCK wraz z zapleczem, natomiast cele długofalowe obejmują wzrost jej wykorzystania, obniżenie kosztów utrzymania obiektu, pozyskanie i utrzymanie nowych odbiorców oferty kulturalnej, zacieśnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, a także poprawę wizerunku NCK i Nowej Huty.

W ramach wykonanych prac: wymieniono wykładziny i fotele, okładziny ścienne, scena zyskała nową podłogę, a ściany zostały przemalowane. Zastosowane rozwiązania są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników pomieszczenia. Na uwagę zasługuje fakt zastosowania specjalnej okładziny ściennej pochłaniającej dźwięk, z kolei automatycznie rozwijane rolety akustyczne umożliwiają dostosowanie możliwości sali do wymogów dźwiękowych danego spektaklu czy koncertu. Zarówno rolety, jak też zakupione w ramach projektu nowe mikrofony, głośniki, reflektory i zaplecze techniczne znacznie zwiększają możliwości realizacyjne nowych wydarzeń, szczególnie tych bardziej zaawansowanych technicznie. Ważnym elementem jest zastosowanie rozwiązań, które pozwalają osobom niepełnosprawnym w pełni korzystać z oferty Nowohuckiego Centrum Kultury – przykładem jest pętla indukcyjna.