Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 4 851 111,20 PLN
Wartość dofinansowania: 1 949 220,00 PLN
Beneficjent:

Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)

Jednostka Realizująca:

Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Kultura,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2017-1-2
Realizacja do: 2019-9-30

Opis projektu

Projekt ma na celu uzupełnienie zimowej oferty Ogrodu Doświadczeń, który aktualnie pracuje od wiosny do późnej jesieni.

Zmodernizowanych zostanie niemal 40% powierzchni obecnie zajmowanej przez Ogród Doświadczeń, który mieści się na ponad 6 hektarach.

W ramach projektu zmodernizowana zostanie strefa wejścia, powstanie nowa przestrzeń edukacyjna, zmodernizowane zostaną istniejące ścieżki i mała architektura a także oświetlenie, powstaną nowe alejki, zmodernizowana zostanie również przestrzeń magazynowa.

Rozbudowa infrastruktury oraz części edukacyjnej stanie się podstawą do stworzenia wysokiej jakości programu edukacyjnego bazującego na specyficznych zjawiskach pogodowych, związanych głównie ze śniegiem i lodem. W tym zakresie projekt zakłada budowę 28 nowych modeli edukacyjnych, będą to między innymi: formy do soczewek lodowych, model lawiny śnieżnej, model skoczni, prezentacja mechanizmu efektu cieplarnianego. Z modeli całorocznych udostępnione zostaną model fali, most wiszący, magnetyczne wahadło chaotyczne, tablice optyczne.

Oferta Ogrodu Doświadczeń skierowana jest do zróżnicowanej grupy odbiorców, wiele urządzeń i działań edukacyjnych z nowej oferty skierowanych będzie do dzieci, bez ograniczania się wyłącznie do zabawy, a uwzględniającej aspekty nauki. Z uwagi na bogatą florę, wykonane zostaną tabliczki identyfikujące poszczególne rośliny występujące na terenie Ogrodu.

Rezultatem wsparcia będzie zwiększenie potencjału oferty programowej Muzeum Inżynierii Miejskiej poprzez rozszerzenie i wzbogacenie dotychczasowej oferty.