Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 2 114 944,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 483 915,12 PLN
Beneficjent:

Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)

Jednostka Realizująca:

Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Kultura,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2019-1-31
Realizacja do: 2021-12-31

Opis projektu

Celem realizacji projektu jest zdigitalizowanie i upowszechnianie muzealiów z kolekcji MIM, stworzenie repozytorium gdzie cyfrowe dane będą przechowywane i platformy gdzie zostaną udostępnione.

Zadanie zakłada przygotowanie i odwzorowanie 3D 178 obiektów muzealnych, które nie posiadają swojej wersji cyfrowej i nigdy nie były udostępniane w świecie wirtualnym.

Wytypowane muzealia pogrupować można na zespoły:

1) Zespół zabytkowych pojazdów kołowych polskiej produkcji

2) Zespół zabytkowych urządzeń do odtwarzania obrazu

3) Zespół zabytkowych urządzeń do odtwarzania dźwięku

4) Zespół zabytkowych urządzeń gospodarstwa domowego

5) Zespół zabytkowych urządzeń biurowych

6) Zespół zabytkowych urządzeń telekomunikacyjnych

7) Zespół zabytkowych przyrządów naukowo-badawczych

8) Zespół zabytków inżynierii miejskiej

9) Zespół zabytkowych wagonów tramwajowych

Wśród powyższych znalazły się muzealia najcenniejsze i najbardziej unikatowe, miedzy innymi samochód osobowy Polski Fiat 508 III Junak z 1936 r., prototyp samochodu Smyk z 1957 r., telewizor Wisła.

Wszystkie zasoby zdigitalizowane w projekcie zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania za pośrednictwem platformy internetowej. Wnioskodawca uwzględnił rozwiązania umożliwiające korzystanie z informacji i zasobów w sposób otwarty – zbiory będą udostępniane odbiorcom nieodpłatnie, przy możliwie najmniejszych barierach w ich wykorzystaniu, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.