Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
4 580 581,41 PLN
Wartość dofinansowania:
3 889 728,51 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-1-2
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 16 nowych oddziałów dla 400 dzieci oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracy z takimi dziećmi i likwidacja barier architektonicznych. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym (i pośrednio ich rodzice), które nie znalazły miejsca w dotychczas istniejących przedszkolach. Są to w przeważającej części dzieci 3-letnie, które stanowią główną grupę wśród tych, dla których brakuje miejsca w przedszkolach. Drugą grupą są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (236 dzieci) uczęszczające do 21 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Rezultatem projektu będzie utworzenie 400 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie 3 nowych przedszkoli w pomoce dydaktyczne, doposażenie 21 istniejących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pomoce dla dzieci niepełnosprawnych, poprawa deficytów rozwojowych u 212 dzieci.