Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 4 580 581,41 PLN
Wartość dofinansowania: 3 889 728,51 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-1-2
Realizacja do: 2018-12-31

Opis projektu

Projekt miał na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 16 nowych oddziałów dla 400 dzieci oraz poprawę jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracy z takimi dziećmi i likwidacja barier architektonicznych. Grupą docelową były dzieci w wieku przedszkolnym (i pośrednio ich rodzice), które nie znalazły miejsca w dotychczas istniejących przedszkolach. Były to w przeważającej części dzieci 3-letnie, które stanowią główną grupę wśród tych, dla których brakuje miejsca w przedszkolach. Drugą grupą były dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (236 dzieci) uczęszczające do 21 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Rezultatem projektu było utworzenie 400 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie 3 nowych przedszkoli w pomoce dydaktyczne, doposażenie 21 istniejących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pomoce dla dzieci niepełnosprawnych, poprawa deficytów rozwojowych u 212 dzieci.