Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - W kierunku nowoczesności

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
2 403 957,82 PLN
Wartość dofinansowania:
769 172,77 PLN
Jednostka Realizująca:

Krakowski Teatr Scena STU

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Kultura,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-11-28
Realizacja do:
2010-8-31
Miejsce realizacji:
Al. Krasińskiego 16, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Krakowski Teatr Scena Stu wpisuje się w panoramę krakowskich instytucji kultury od wielu lat, służąc miastu i mieszkańcom w zakresie ciekawej i rokrocznie wzbogacanej oferty kulturalnej. Galopujący postęp techniczny sprawił, że teatr dotknął problem związany z brakiem nowoczesnej infrastruktury technicznej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom udało się pomyślnie zrealizować inwestycję pt.: "Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - W kierunku nowoczesności”, zapewniając poprawę jakości infrastruktury (poprzez działania remontowo-budowlane) oraz wprowadzając do działalności teatru najnowsze technologie.

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację sześciu zadań obejmujących:

1. Zabudowę strychu na magazyn kostiumów i rekwizytów.

2. Zabudowę „Patio" (dachu) nad sceną z przeznaczeniem na sale prób.

3 Remont pomieszczeń piętra II.

4. Remont elewacji budynku nr 16.

5. Zakup sprzętu oświetleniowego, audio video, środków do programowania efektów, cyfrowego interkomu.

6. Zakup ekranu multimedialnego.

Wszystkie powyższe działania przyczyniły się do wzmocnienia i rozwoju infrastruktury kultury, umożliwiając uatrakcyjnienie oferty i przełamanie stereotypów o teatrze jako przestarzałej instytucji, nie podążającej za wyzwaniami współczesności.

Aktualną ofertę artystyczną Teatru można znaleźć za stronie: http://www.scenastu.com.pl/.