Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowskie Noce

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 1 962 400 PLN
Wartość dofinansowania: 981 200 PLN
Jednostka Realizująca:

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres programowy: 2007-2013
Temat: Kultura, Turystyka,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2009-1-1
Realizacja do: 2009-12-21

Opis projektu

Projekt Krakowskie Noce, składający się z czterech kompozytów: Noc Muzeów, Noc Teatrów, Noc Jazzu i Noc Cracovia Sacra, objął organizację:
100 imprez w ramach Nocy Muzeów,
45 w ramach Nocy Teatrów,
11 w ramach Nocy Jazzu,
35 w ramach Nocy Sakralnej (Cracovia Sacra).
Zasadą projektu było bezpłatne udostępnianie zbiorów muzealnych i kościelnych, a także prezentacja spektakli teatralnych i koncertów jazzowych w godzinach nocnych. Wydarzenia wszystkich komponentów projektu odbywają się zarówno w siedzibach instytucji, jak i w plenerze. Każdy z wykonawców projektu starał się zaprezentować swój dorobek w niecodzienny, interesujący sposób tak, aby imprezy miały charakter jednorazowy. Chodzi zwłaszcza o to, aby niestandardowe działania zachęciły do uczestnictwa w imprezach osoby nienależące do stałych odbiorców kultury, czy z racji zainteresowań, czy z powodów finansowych. Projekt zakładał umożliwienie transmisji telewizyjnej z wydarzeń w Internecie.

Noc Muzeów odbyła się 22 maja i zgodnie z sugestią Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich program Nocy Muzeów 2009 wpisała się w ogólne hasło „Muzea krakowskie XXI wieku". Oznacza to, że każda z instytucji zaprezentowała te części swoich zbiorów, które łączą się z tematem przewodnim. Mogą to być zarówno najnowsze zbiory, jak i najnowocześniejszy sposób ich prezentowania.
Muzeum Etnograficzne zaprezentowała na Placu Wolnica wystawę zbiorów archiwalnych: listów chłopskich, portretów antropologicznych, kolekcji etno-filmów z użyciem nowych technologii. Zorganizowano również stanowisko interaktywne ukazujące nowe badania etnograficzne dzielnicy Kazimierz.
Muzeum Narodowe skupiło działania wokół słowa PODRÓŻ, pokazując, w jaki sposób przedmioty, obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki są powiązane z konkretnymi miejscami w Krakowie, jak wzajemnie oddziaływali na siebie artyści oraz przestrzeń i historia Krakowa. W ramach programu odbył się m.in. spacer po mieście i oddziałach muzeum z audioprzewodnikiem, z którym widz poznawałby historię wybranych obiektów z kolekcji, odwiedzając miejsca związane z ich twórcą.
Muzeum Historyczne oprócz udostępnienia wystaw stałych i czasowych zorganizowało specjalne pokazy walk rycerskich, scenek z życia dawnego codziennego mieszkańców Krakowa. Innowacyjnym elementem było widowisko multimedialne pt. Sceny z dziejów Krakowa prezentowane w Barbakanie.
Po raz pierwszy Noc objęło Ogród Doświadczeń - stałą plenerową ekspozycję interaktywną na terenie Parku Lotników Polskich. Zaplanowano pokazy popularyzatorskie nt. Kosmos, przestrzeń, fale, dźwięki z wykorzystaniem kilku modeli ze stałej wystawy w parku oraz dwóch modeli przygotowanych specjalnie na ten cel.
Muzeum Inżynierii Miejskiej zosrganizowało też przejazdy zabytkowym tramwajem z przewodnikiem opowiadającym o rozwoju „inżynieryjnego Krakowa".
W programie znalazły się także stałe elementy, takie jak: warsztaty edukacyjne i twórcze. W salach muzealnych i w ich okolicy odbywały się również koncerty.

Noc Teatrów odbędzie się 13 czerwca, wezmą w niej udział wszystkie teatry instytucjonalne. Odbędą się zwiedzania kulis z przewodnikiem, odegrane zostaną specjalne pokazy sztuk z repertuaru, a także sztuk specjalnie na tę okazję napisanych. Do elementów innowacyjnych zaliczyć można będzie prezentację spektaklu Teatru Bagatela na Wielkim Ekranie na ul. Szewskiej. Po spektaklach będą spotkania i możliwość rozmowy z ich twórcami. Odbywać się będą pokazy plenerowe. Największy z nich planuje Łaźnia Nowa. Będzie to dramatyczno-muzyczne widowisko rozegrane w samym środku Nowej Huty - na Al. Róż.

Noc Jazzu, odbyła się równolegle w kilku miejscach: na dużej scenie na pl. Szczepańskim, w Teatrze Starym, w Pałacu Sztuki i Bunkrze Sztuki oraz na pl. Nowym na Kazimierzu i była kontynuowana w 6 klubach jazzowych (U Muniaka, Piwnica pod Baranami, Harris Piano, Piec Art, Alchemia i Drukarnia). Głównym wydarzeniem był koncert na Pl. Szczepańskim pod tytułem „My Polish Heart" w wykonaniu najwybitniejszego europejskiego big -bandu Nord Deutsche Rundfunk pod kierunkiem sławnego Władysława „Adzika" Sendeckiego. Do swojego projektu zaprosi on, obok gwiazd zagranicznych jak Niels Langren czy Joe Bosco, także Polaków - Annę Marię Jopek, Jarka Śmietanę, Andrzeja Olejniczaka.

Cracovia sacra czyli Noc Sakraliów miała na celu promocję fenomenu życia duchowego Krakowa i rozpoczęła się w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny od zwiedzania Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Podczas tego wydarzenia w krakowskich kościołach odbywały się koncerty. Była to również wyjątkowa okazja do zobaczenia niektórych skarbów dziedzictwa kultury przechowywanych w klasztorach. W Bazylice Franciszkanów oprócz zwiedzania zabytkowych wnętrz zakonnicy przygotowali pokaz obrazów: A. Chmielowskiego, J. Mehoffera i Z. Pronaszki. W Bazylice Bożego Ciała można było zobaczyć skarbiec oraz obraz przypisywany Cranachowi. W Klasztorze Kamedułów na Bielanach zaplanowano zwiedzanie kościoła, katakumb i tzw. sali akustycznej. W Kościele Reformatów można było zwiedzić m.in. niedostępne na co dzień podziemia świątyni.

p63654747.jpg
p63654747.jpg
p63654747.jpg
p63654747.jpg