Aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Serdecznie zachęcamy do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie od 12 do 15 maja 2016 r.

Konferencja kończąca pierwszy etap sportowego projektu „Vital Cities”

W dniach 25 i 26 lutego 2016 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu „Vital Cities” realizowanego w ramach programu URBACT III.

Baza konkurencyjności uruchomiona

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło stronę internetową właściwą do upubliczniania zapytań ofertowych w ramach projektów realizowanych przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020. 

Konferencja podsumowująca realizację projektu SEUP

16 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków", realizowanego w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Trzy projekty Gminy z dodatkowym dofinansowaniem

W październiku trzy projekty Gminy Miejskiej Kraków z zakresu transportu publicznego otrzymały dodatkowe pule dofinansowania w związku z uwolnieniem środków z rezerw finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Rusza jabłkowy szał w Krakowie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krakowa i turystów do kupowania jabłek na krakowskich targowiskach. Wykaz targowisk znajduje się TUTAJ