Umowa dla rozbudowy ulicy Krzyżańskiego podpisana

31 sierpnia Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie.

Umowa dla rozbudowy ulicy Krzyżańskiego podpisana
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Rozbudową objęty zostanie odcinek o długości około 0,9 km od rejonu skrzyżowania ulic Myślenickiej, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich. Projekt obejmie między innymi rozbudowę jezdni, budowę chodników, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy standardów podróżowania mieszkańców Krakowa oraz Gmin ościennych wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane zostało na koniec 2019 roku. Koszt realizacji wyniesie 11 914 413,52 zł, a dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 4 571 872,54 zł. Projekt ujęty jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także