Rewitalizacja krakowskich podwórek

W dniu 6.07.2018 r.  Gmina Miejska Kraków zawarła umowy dofinansowania ze środków unijnych dla dwóch projektów dotyczących rewitalizacji krakowskich podwórek.

Rewitalizacja krakowskich podwórek
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

-  "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty

Niniejszy projekt, obejmujący 8 podwórek, jest adresowany przede wszystkim do mieszkańców osiedli: os. Zielone, os. Na Skarpie, os. Centrum B, os. Centrum A, os. Ogrodowe, os. Centrum D, os. Górali oraz os. Zgody, łącznie zamieszkałych przez 16702 osoby, niemniej z jego efektów będą korzystać także mieszkańcy sąsiednich osiedli. Celem projektu jest rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie „starej” Nowej Huty we współpracy z mieszkańcami, tak aby powstały wspólne przestrzenie zachęcające mieszkańców, w tym w szczególności seniorów, do spędzania tam wolnego czasu, integrowania się, różnych form aktywności.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 12,3 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to ok. 9,1 mln zł.

Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15

W ramach projektu nastąpi całkowita przebudowa nawierzchni chodników i nawierzchni betonowej, połączona z niwelacją barier architektonicznych i uporządkowaniem sposobu parkowania pojazdów oraz budowa wygodnego ciągu pieszo-rowerowego z terenu podwórza w kierunku ul. Krakusa. Budowa oświetlenia terenu złożonego z lamp LED typu parkowego. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego. Nastąpi uporządkowanie zieleni. Utworzona zostanie przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna z bezpieczną nawierzchnią. Przebudowie poddana zostanie wiata śmietnikowa, oraz kanalizacja deszczowa, ze względu na zły stan techniczny skutkujący obecnie ciągłym podmywaniem nawierzchni i jej degradacją. Montaż stojaków na rowery i koszy na śmieci. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 900 tyś. zł, natomiast przyznane dofinansowanie to ok. 560 tys. zł.

Powyższe projekty realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Pokaż metkę
Autor: Rewitalizacja, krakowskich, podwórek
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.