Działania w projekcie Slow Food-CE w pięciu miastach Europy Środkowej są obecnie w pełnym rozkwicie!

W pięciu zaangażowanych w projekt miastach europejskich (Brno, Dubrownik, Kecskemét, Kraków i Wenecja) zostały utworzone lokalne grupy robocze dla zacieśnienia współpracy pomiędzy lokalnymi interesariuszami (producentami, detalistami, organizacjami działającymi dla zysku oraz non-profit, oraz różnymi podmiotami funkcjonującymi w regionie w sektorze kultury).  Ich celem jest ma być efektywniejsza identyfikacja oraz promocja tradycyjnej żywności i lokalnych produktów jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Działania w projekcie Slow Food-CE w pięciu miastach Europy Środkowej są obecnie w pełnym rozkwicie!
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W trzech miastach odbyły się pierwsze lokalne szkolenia mające na celu opracowanie ram technicznych i wytycznych metodologicznych w zakresie mapowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Szkolenia te były okazją do zaprezentowania narzędzi projektu mających na celu identyfikację i ulepszenie lokalnych produktów, a także oferowanie treści i praktycznych instrukcji różnym kategoriom użytkowników (instytucjom, przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom zawodowym, podmiotom społeczeństwa obywatelskiego itd.) w celu zbadania dziedzictwa kulturowego gastronomii.

28 marca w Brnie Tržnice (targowisko w Brnie) spotkali się przedstawiciele miasta Brna, regionalnej administracji, szkół gastronomicznych i winiarskich oraz sprzedawców wina i żywności, aby omówić możliwości wspólnej pracy nad mapą i rozwojem dziedzictwa gastronomicznego miasta Brno i regionu Morawy Południowe. Spotkanie pozwoliło uczestnikom podzielić się swoją wiedzą na temat lokalnego dziedzictwa gastronomicznego i omówić sposoby włączenia go do zrównoważonego rozwoju miasta.

28 kwietnia lokalna grupa robocza Gminy Kecskemét odbyła pierwsze szkolenie na Targu Kecskemét (który obchodzi w tym roku 650-lecie), podczas którego zwrócono uwagę na zdrowe produkty, uprawiane i wytwarzane przez lokalnych rolników. Lokalni interesariusze entuzjastycznie podchodzili do założeń projektu i podkreślali znaczenie współpracy i wzajemnej pomocy, mającej na celu zachowanie i przekazanie przyszłym pokoleniom tradycji i dziedzictwa gastronomiczno-kulturalnego Kecskemét i jego okolic.

4 maja odbyło się lokalne szkolenie w Wenecji. Wydarzenie objęło strategicznych aktorów weneckiego terytorium (przedstawicieli stowarzyszeń, producentów, rolników, restauratorów, ekspertów naukowych i właścicieli obiektów turystycznych), sprzyjało dialogowi między uczestnikami i tworzyło synergie na przyszłość: uczestnicy zaczęli szczegółowo planować wenecką akcję pilotażową, która wytyczy szlaki turystyczne dla ponownego odkrycia i promocji dziedzictwa gastronomicznego Sant'Erasmo i Pellestrina.

Podczas pierwszych lokalnych szkoleń cele tzw. mapowania partycypacyjnego (dokumentujące lokalne produkty gastronomiczne, które muszą być cenione i chronione lub wręcz zostać ponownie odkryte) zostały zilustrowane i udostępnione uczestnikom. Teraz może się rozpocząć pierwsza faza mapowania w tym identyfikacja "opiekunów" gastronomicznych zasobów kulturowych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.